Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" , «Українська мова і література в школі"за  перший квартал 2017 року та газети

 ,, Українська мова та література .

 

Методика викладання української мови.

 

 Бова О. Прийменники в в тексті поезії Василя Симоненка ,, Лебеді материнства":[ бінарний уроку 7 класі з використанням інтерактивних технологій]/ О. Бова ,Т. Петровська // Дивослово.- 2017.- №1.- С.15.

 

Вітвіцька Т. Тире в складеному присудку .Профільний рівень / Т. Вітвіцька   // Укр. Мова та література .- 2017 .- №3-4.- С.75.

 

 Ковальова   О. Пряма мова розділові знаки при прямій мові / О. Ковальова // Укр. Мова та література .-  2017 .- № 1-2.- С.17.

 

Матеріали для контрольних і самостійних робіт  .  Українська мова та література .II семестр .9-й клас // Укр. мова та література .- 2017.-  №1-2.- С.64.

 

Проектне навчання на уроках української мови : [ 8 клас]// Укр.мова та література.- 2017.- 33.- С.86.

 

Проценко С. Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках української мови і літератури / С. Проценко // Дивослово.- 2017.- №3.- С.11.

 

Рудницька О. Мовознавчий квест для учнів 6-7 класів / О. Рудницька // Дивослово.- 2017.- №1.- С.22.

 

Сангаєвська Н. Розвиток асоціативного мислення у процесі навчання української мови / Н. Сангаєвська // Укр. мова та література .- 2017.-  №3-4.- С.87.

 

Степна В. Н. Написання не з прикметниками  / В. Степна // Укр. мова та література .- 2017.-  №1-2.- С.19.

 

Філіпенко О. Хліб – усьому голова : [ розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами] / О. Філіпенко// Укр. мова та література .- 2017.-  №5-6.- С.39.

 

Ющук І. Виховання у дітей пошани до рідної української мови / І. Ющук // Дивослово.- 2017 .- №3.- С.7.

 

Методика викладання української літератури.

 

Антофійчук В.Сакральна парадигма ранньої поезії Дмитра Загула // Слово і час.- 2017.- №2.- С. 44.

 

Автор критику – харч , або Чи є в Україні проза після Забужко ? // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.7.

 

Бабак В. Ніна Бічуя ,, Шпага Славка Беркути":[ розповідь про письменницю та її творчість]/ В. Бабак // Укр. Мова та література .- 2017 .- №3-4.- С.32.

 

Бабінець Г. Контрольний письмовий переказ  розповідного тексту  з елементами опису місцевості в художньому стилі / Г. Бабінець // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.41.

 

Білорус Н. Олександр Довженко ,, Ніч перед боєм ": цикл уроків // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.44.

 

Бірченко М.,, Ти знаєш , що ти  - людина …": цикл уроків /  М. Бірченко // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.21.

 

Боронь О.Повість Тараса Шевченка ,,Близнецы": проблеми датування та інтерпретації / О. Боронь // Дивослово.- 2017.- №3.- С.33.

 

Брега Л. Про сни Токарчук і реальність Забужко / Л. Брега // Слово і час.- 2017.- №1.- С.104.

 

Букай Н. Володимир Дрозд ,,Білий кінь шептало":[ цикл уроків]/ Н. Букай // Укр.мова та література .- 2017.- №3-4.- С.26.

 

Вівчарик Н. Художні особливості невольничої елегії Шевченка ,, Хіба самому написать…"/ Н. Вівчарик // Дивослово.- 2017.- №3.- С.38.

 

Всеукраїнський круглий стіл ,, Шкільна літературна освіта : вчора , сьогодні , завтра"// Дивослово.- 2017.- №1.- С.14.

 

,,Демонтаж класики " . Які художні твори варто вилучити з шкільної програми // Укр.мова та література .- 2017.- №3-4.- С.6.

 

Загублені у казці : літературно – математичний квест // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.54.

 

Зібарова Л.,, Я тебе чекала роки й роки ":[ жінки у драмі кохання Тараса Шевченка ]/ Л. Зібарова// Укр. мова та література .- 2017 .- №5-6.- С.50.

 

Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі : стратегія і тактика реформування / Григорій Клочек Мовчан // Дивослово.- 2017.- №1.- С.7.

 

Коваль Н. Актуальні тенденції вивчення української літератури у ЗНЗ // Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.53.

 

Кольба Г. Ліна Костенко ,,Кольорові миші":[ ідея зіткнення неповторності й буденності , стандарту .Образ особливої дівчинки Анни]/ Г. Кольба // Укр.мова та література.- 2017.- №3-4.- С.22.

 

Кравець Я. Чотири верганівські добірки поета Миколи Терещенка (1922,1927, 1946,1966) / Я. Кравець // Слово і час.- 2017.- №2.- С.32.

 

Левчик Н. Поезія Михайла Старицького : дискурс образної символіки / Н. Левчик // Слово і час.- 2017.- №1.- С.81.

 

Мовчан Р. Літературна освіта в українській загальноосвітній школі : сучасний стан , виклики реальності , реформування / Раїса Мовчан // Дивослово.- 2017.- №1.- С.2.

 

Перфілова Н. Вчимося писати відгуки на прочитаний твір / Н. Перфілова// Укр. мова та література .- 2017 .- №1-2.- С.59.

 

Петришак І. ,, Якби знайшлась неопалима книга…":[ урок за романом Ліни Костенко ,, Маруся Чурай"]/ І. Петришак // Дивослово.- 2017.- №1.- С.18.

 

Салига Т. ,, Нема  на світі інших Батьківщин Понад одну…":[ із листів Євгена Маланюка до Оксани Сембай- Галицької]/ Т. Салига  // Слово і час .- 2017.- №1.- С.3.

 

Сиваченко Г. Інтермедіальна парадигма роману Володимира Винниченка ,,Сонячна машина"/ Г. Сиваченко // Слово і час.- 2017.- №2.- С.3.

 

Степанчук К. ,, Пісня про рушник ":[ пісенна творчість Андрія Малишка]/ К. Степанчук// Укр. мова та література .- 2017.- № 5-6- С.34.

 

Стецько Я. Музикальність української та французької прози другої половини  XX століття( на мат. Творів О. Довженка , М.Вінграновського та

 А. Боско) / Я. Стецько // Слово і час.- 2017.- №2.- С.20.

 

        Українська літературна освіта : з погляду вічності й у контексті сьогодення // Дивослово.- 2017.- №3.- С.2.

 

Хохрін Л. Т.Г. Шевченко ,,Садок вишневий коло хати". Картини природи у сприйманні поета / Л.Хохрін // Укр. мова та література .- 2017.- № 3-4.- С.19.

 

Шкільний предмет ,, Українська література "- був , є і має бути ! :

 [ дискусія щодо формування в учнів політично-національної свідомості , відтак формування громадян України як патріотів]// Літературна Україна .- 2017.- 9 лют.(№6).- С.5.

 

Шубравська О. Комедійний жанр у драматургічній творчості Сидора Воробкевича / О. Шубравська // Слово і час.- 2017.- №1.- С.88.

 

Харчук Р. Лезо Оккама як принцип вивчення літератури в українській школі / Р. Харчук // Дивослово.- 2017.- №1.- С.12.

 

Юдицька Л. Інтимна лірика Лесі Українки ,,Твої листи пахнуть зів'ялими трояндами":[ утвердження духовної цінності високих почуттів у віршах інтимної лірики Лесі Українки] / Л. Юдицька// Укр.мова та література.- 2017.- №3-4.- С.66.

 

Як парость виноградної лози , плекайте …":[ закон про мову] // Укр. мова та література.- 2017.- №5-6(берез.).- С.6.

 

Мовознавство

 

Кравець Л. Інформативність електронного тексту / Л. Кравець Крученюк // Дивослово.- 2017.- №1.- С.25.

 

Крученюк Л. Хронопис українського мово виживання / Л. Крученюк // Дивослово.- 2017.- №1.- С.32.

 

Лавренюк  В. Українська мова і сучасність : розвиток мовленнєвих умінь і навичок студентів / В. Лавренюк // Дивослово.- 2017.- №3.- С.46.

 

Носенко Л. Звуки…Букви… Це цікаво! / Л. Носенко// Укр. мова та література.- 2017.- №5-6(берез.).- С.31.

 

Поворознюк С. Історичний дискурс Івана Огієнка /С. Поворознюк // Дивослово.- 2017.- №1.- С.36.

 

Тищенко  О. Згадати все , або Пам'ять у мовному спілкуванні / О. Тищенко // Дивослово.- 2017.- №3.- С.50.

 

 

 

                      Літературознавство.

 

Грицишин М. Особливості роботи вчителя – словесника на основних   навчально-літературної діяльності учнів / М. Грицишин // Укр. мова та література.- 2017 .- №3.- С.18.

 

Констанкевич І. Автобіографічне письмо в український літературі першої половини  XX ст.:історико-художні тенденції/ І. Констанкевич // Дивослово.- 2017.- №1.- С.47.

 

Творче осяяння як спосіб критики // Дивослово.- 2017.- №3.- С.54.

 

Рецензії .

 

Струганець Л. Красномовство і пустослів'я в науковому стилі / Л. Струганець // Дивослово.- 2017.- №3.- С.61.

 

 

 

                          Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                          Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць