Повернутись в інформаційні ресурси

Рідкісні видання

 

 

Алекберли М. Хотинская война (1621 г.) / М.Алекберли .- Черновцы .- 1957. – 122 с.

 

В книге показано военно-политическую историю Хотинской войны, славу украинско-польского оружия, те глубокие внутренние и международные потрясения, которые пережила Османская империя после поражения под Хотином на Днестре. В книге подан краткий обзор источников и литературы.

 

 

 

Букварь. Перша читанка .- Кишинів, 1918 .- 66 с.

 

Буквар та читанка є працею комісії в складі лекторів та слухачів українських курсів на Бессарабії. Видання вийшло за допомогою Краєвого земства. Буквар оздоблено малюнками, використано зразки письмової каліграфії. У текстах для читання використовуються уривки з поем та віршів Т.Шевченка, З.Черкасенка, Б.Грінченка, С.Руданського.

 

 

Обзор Хотинского уезда в сельскохозяйственном отношении за 1887 г. – М.: 1888. – 193 с.

 

Обзор Хотинского уезда в сельскохозяйственном отношении за 1887 год составлен на основании сельскохозяйственных корреспонденций, полученных Уездной Земской Управой из 40 помещичьих экономий и из 37 селений, и, отчасти, на основании сведений, доставленных Управе сельскими управлениями по  всем 180 селениям уезда. В приложении помещены сведенья, что характеризируют земляные порядки (форму владения землей) в хотинских поселениях в 1884-1886 годах.

 

 

Хотинское земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Хотинской уездной земской управы .- Хотин : 1890.- 387 с. Типографія М.Ландвигера.

Хотинское земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Хотинской уездной земской управы .- Хотин : 1897.- 340 с. Типографія М.Ландвигера.

Хотинское земство. Отчеты, доклады, сметы, раскладки Хотинской уездной земской управы .- Хотин : 1901.- 523 с. Типографія М.Ландвигера.

 

В книге представлены отчеты, доклады, сметы, раскладки Хотинской уездной земской управы.

 

Книги про Хотинщину

 

Бабий А.И. Хотин: город и люди. Исторический очерк / Под ред. проф. Н.В. Бабилунги / Бабий А.И., Осиюк В.А.- Бендеры: Полиграфист, 2007. - 166 с. - (в пер.)

На основе детального исследования историко-архивных, литературно-публицистических и философских источников в книге освещается тысячелетняя история города Хотина. Приведены многочисленные факты, отражающие процесс становления города, изменения количества и состава населения, развития его экономической, общественно-политической и культурной жизни в различные исторические периоды, начиная с Древней Руси и по настоящее время.

Книга рассчитана на научных работников гуманитарных специальностей, преподавателей и учащихся средних и высших учебных заведений, на широкий круг читателей.

 

 

Богачик Т.С. Історія Північної Бессарабії: Посібник для учнів 7-11 класів / Т.С.Богачик.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003. — 108 с.

 

У посібнику дається стислий систематизований виклад історії Північної Бессарабії - частини Чернівецької області, що охоплює територію нинішніх Сокирянського, Кельменецького, Хотинського та частини Новоселицького районів, від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, висвітлюються питання заселення краю, його соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку у складі різних держав, сучасного становища.

Для вчителів, учнів та їх батьків, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією Північної Бессарабії.

 

 

 

Богачик Т.С. Оповідання з історії Хотинщини / Т.С.Богачик. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005. - 80 с.

 

Посібник охоплює період історії території області, яка складає історич­ну Хотинщину від найдавніших часів до сьогодення.

Окремі сюжети, розкриті в оповіданнях, адаптовані до вікових особли­востей п'ятикласників. Для вчителів, учнів, батьків, всіх, хто цікавиться історією Хотинщини.

 

 Бурмей І. Цецора: історична повістина.- Чернівці: «Місто», 2011.- 64 с

 У невеликій за обсягом історичній повісті йдеться про одну з найтрагічніших сторінок польського Середньовіччя – Цецорську битву 1621 року між польськими та турецько-татарськими військами за право володіти двома невеличкими князівствами – Валахією і Молдавією, в якій героїчно загинули, або були полонені найвидатніші військові діячі тогочасної Речі Посполитої. На думку багатьох істориків і дослідників, вона стала прелюдією, початком славнозвісної Хотинської війни 1621 року.

 

Бурмей І. Яцько Бородавка : [ історична героїчна драма у трьох діях і семи картинах] / Іван Бурмей .- Чернівці : Місто ,2011.-56 с.

 Історична героїчна драма висвітлює маловідомі  героїчні сторінки Хотинської війни 1621 року- перехід козацького війська з-під Білої Церкви   до Хотина для з'єднання з польською армією ,

 очолюваною великим литовським гетьманом  Каролем Ходкевичем для спільного виступу  проти  турецької армії Османа II , проливає світло  на багатовікову таємницю смерті наказного гетьмана українського козацтва Якова Нероди-Бородавки .

 

Вони прославляли Буковину .- Вижниця : Черемош , 2010 .- 356с.

Це перше видання , в якому зібрані відомості про наших  земляків. Всі вони , хто пройшов шляхами Великої  Вітчизняної війни , чи важко працювали на відбудові  зруйнованого народного господарства , в колгоспних   ланках забезпечуючи високі врожаї – своєю звитяжною  працею прославляли Буковину.

Хотинський район представлений  3 С. 253  : Антонюк Ганна Савівна ; Бондар Сергій Семенович ; Бушуляк Фросина Георгіївна ;Вакарюк ( Соколюк ) Марія  Прокопівна ; Величко Василь Миколайович ; Гнеп Євдокія  Іванівна ; Гордаш Любов Федорівна ; Дубковецький Федір   Іванович ; Дудка Мефодій Степанович ; Думанський Борис  Максимович ; Жиленко Федір Івіанович ; Каденюк Леонід Костянтинович ; Климов Василь Мартинович ; Коваль Ліда Іванівна ; Конський Дмитро Васильович ; Лискун Юхим   Федотович ; Лучик ( Тимчук) Ганна Михайлівна ; Мазур   Василь Захарович ; Молдован Андрій Артемович ; Молдован Любов Василівна ; Остапчук Ілля Миколайович ;  Почтар ( Гуцул ) Катерина Омелянівна ; Рашківська ( Кошель)  Стефанія Олександрівна ; Робулець Агафія Степанівна ;   Рябой Констянтин Іванович ; Сімонович Олександр Степанович ; Січкар Парасковія Іванівна ; Скрипник Василь  Мефодійович ; Соник Василь Петрович ; Станішевська Фросина Дементіївна; Фуркал Сергій Михайлович ; Хавруняк Ольга Антонівна ; Чебан Іван Васильович ; Яковець Григорій  Михайлович .

 

     Гайсенюк Я. Рукшин на зламі століть / Яків Гайсенюк .-Чернівці : Зелена Буковина , 2010.- 480с. Кожне місто чи село мають свою історію ,свої визначні місця. Має їх і Рукшин . Бо саме тут  народжувалися , жили , творили і працювали справжні сільські газди , поети , військові ,  лікарі , педагоги , герої війни …

Сотні прізвищ ,імен людей , які жили і творили історію Рукшина , ви знайдете в цій книзі.

 

 

Гайсенюк Я.С. Рукшин і рукшинці / Я.С.Гайсенюк. -Чернівці: Букрек, 2005.- 216с: іл.

 „Рукшин і рукшинці" Я. С. Гайсенюка - уже четверта книга із серії „Сільські літописи", що виходить у видавництві „Букрек". Як і попередні - „Моє село крізь століття, епохи і роки" (Василь Гандзій), „Грозинці на вітрах історії"" (Іван Снігур) та „Бафинівка крізь лихоліття" (Раду Ієремійчук) - ця історично-етнографічна розвідка розповідає про долю одного із сіл Буковини, побут, промисли і звичаї його мешканців і є своєрідним освідченням автора в любові до своєї малої батьківщини.

 

Грушевський М. Ілюстрована історія України :[ репринтне відтворення    видання 1913 р. ] / Михайло Грушевський .- К. , 1990.- С.267. Ся  книга була задумана давно. З семої тисячі почавши ся книга виходить в переробленім виді і дає рівномірний  ілюстрований перегляд  історії України від заснування   Київської держави до початку XX ст.. отинська війна і кінець Сагайдачного ( с.267).

 

 

 

Добржанський О. Хотинщина. Історичний нарис / Добржанський О., Макар Ю., Масан О.- Чернівці: Молодий буковинець, 2002 .-464 с.

 У книзі досліджується минуле Хотинщини, багатого на історичні події регіону України, від найдавніших часів до наших днів. Показано історію краю в період входження до складу Київської Русі, відтак Галицько-Волинського та Молдавського князівств, Туреччини, Росії, Руму­нії, радянської України. Особливо велика увага приділена сучасному становищу Хотинщини в умовах незалежної України.

Для всіх, хто цікавиться історією України та її окремих регіонів.

 

Комарницький С. Герой Кафи , Москви і Хотина : [ до 390-річчя Хотинської війни 1621 року  ] .- Чернівці: Золоті литаври , 2011.-144с.

 Визвольну боротьбу проти турецько-татарської  агресії очолив  син  українського народу , мужній   полководець і талановитий дипломат Петро Конашевич- Сагайдачний . Основна увага приділяється морським походам П. Сагайдачного, його дипломатичним стосункам з польським королем , похід на Москву , спільній  боротьбі запорізького козацтва з польським військом під  час Хотинської війни 1621р.

 

 

Комарницький С.І. Поклик землі рідної. (До 1000-річчя міста Хотина) / С.І.Комарницький.- Чернівці: Золоті литаври, 2002 .- 114 с., іл.

 Тривалий час автор працював старшим науковим співробітником у краєзнавчих музеях м. Чернівці, Хотина. Через його руки пройшли сотні, тисячі документів, спогадів цікавих людей. На основі цих матеріалів написані історичні нариси.

У першій частині книги вміщено нариси про людей, які народились на Хотинщині, зокрема про революціонера-інтернаціоналіста Кирила Горальчука-Коханого, про національного героя Франції Йосипа Кліща, про Мефодія Дудку - кавалера трьох орденів Слави усіх ступенів, про нелегкі долі Хіонії Бадалій, Олени Збрищак, про хотинців, які віддали своє молоде життя у боротьбі з фашистами.

Друга частина книги присвячена відомим людям, доля яких пов'язана з Хотинщиною, про буковинців, які пройшли нелегкий життєвий шлях.

Нариси супроводжуються документальними фотографіями, які зберігаються у автора, а також у музеях м. Чернівці та Хотина.

Для учнів, студентів, істориків, всіх, хто цікавиться славним історичним минулим Хотинщини, яка у 2002 р. відзначила свої 1000 років.

 

 

Комарницький С. Хотинська епопея (з історії Хотинської війни 1621 року) / С.І.Комарницький.– Чернівці: Золоті литаври, 2000 .- 208 с.

 У пропонованій книзі висвітлюється боротьба українського народу проти турецько-татарської агресії в кінці XVI - на початку XVII ст.

Основна увага приділяється спільній боротьбі запорізького козацтва з польським військом під час Хотинської війни 1621 р. проти Османської Порти, чим врятували не тільки польський і український народи, а й країни Західної Європи від турецько-татарського поневолення. Визвольну боротьбу проти ворога очолив славний син українського народу, мужній полководець і талановитий дипломат Петро Конашевич Сагайдачний.

Книга адресована викладачам, студентам, учителям, усім, хто цікавиться герої­чним минулим українського народу.

 

 

 

 

Комарницький С.І.Комарницький С. Цитадель на Дністрі. (З історії Хотина та Хотинської фортеці) / С.І.Комарницький.- Чернівці: Золоті литаври, 2001. - 88 с.; іл.

 Комарницький О.С. Цитадель на Дністрі. (З історії Хотина та Хотинської фортеці) / О.С.Комарницький, С.І.Комарницький. - Чернівці: Золоті литаври, 2006. - 88 с.; іл.

 Старовина залишила нам у спадок чимало історико-архітектурних пам'яток - могутніх замків, адміністративних будівель, побудованих золотими руками народних зодчих.

У пропонованій книзі й ведеться розповідь про один із таких замків - Хотинську цитадель, яка при незалежній Україні одержала статус заповідника.

Розповідь супроводжується 45 ілюстраціями, які зберігаються в Чернівецькому, Кам'янець-Подільському та інших музеях, а також у колекції автора.

Книга адресована викладачам, студентам, учителям, туристам, усім, хто цікавиться нашим минулим.

Резюме на російській, англійській мовах.

 

   Купчанко Г. Деякі історико – географічні відомості про Буковину / Григорій Купчанко .- Чернівці : Золоті литаври , 2008 .- 172 с. З II тому ,, Записок "Південно-Західного Відділу  Імперського Російського Географічного Товариства. 16 травня 1875 року .                                  

 

Мисько Юлія Хотинська фортеця XIII-XIX ст. : історія та основні об'єкти / Ю.Мисько, Є.Буйновська. - Хотин, 2011. - 32 с

 

Михайлина Любомир Нариси з історії Хотинської фортеці. Факти, легенди, гіпотези / Л.Михайлина, С.Пивоваров. - Хотин, 2011. - 128 с

 У науково-популярному виданні розглядаються питання, повязані з минулим Хотинської фортеці та м. Хотина. В роботі висвітлюються результати археологічних і нумізматичних досліджень на території фортеці та околиць міста, аналізуються застарілі уявлення з історії пам’ятки, дається наукове пояснення виявленим матеріалам. Увазі читачів пропонуються маловідомі факти з минулого фортеці, розповідається про історичних осіб, які побували в Хотині, підкреслюється його значення для світової культури.

Для істориків, краєзнавців, вчителів, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історичним минулим українського народу.

 

 

 

Романець О. Ой Хотине, граде давній / О.Романець.- Чернівці, 1991.- 30 с.

 Книжка присвячена 370-й річниці Хотинської війни 1621 року. В ній зроблено спробу розглянути цю  війну   в  історичному  контексті   антиоттоманської боротьби на європейському континенті.

Розрахована на краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією козацтва, рідного краю, на масового читача.

 

 

Романюк А.І. Хроніка одного життя: спомини і роздуми / А.І.Романюк.- Львів: Видавництво «Мс», 2006 .- 508 с., іл.

 Цю книгу можна назвати життєписом, адже автор докладно описує свій життєвий шлях від народження на славній Хотинщині до нинішньої своєї діяльності як відомого вченого світового рівня, автора фундаментальної праці з теорії і практики демографічних досліджень. Однак у, здавалося б, звичайних спогадах Анатолія Романюка про пережите вдумливий читач знайде для себе набагато більше, а саме: неоціненні свідчення автора про важливі історичні події 20-го і початку 21-го століть, активним учасником яких він був і залишається дотепер. Завдяки непересічній особистості автора ми маємо можливість по-новому глянути на ці події й оцінити їх значення як з історичного погляду, так і з перспективи на майбутнє.

Книга призначена для тих, кому не байдужа доля українського народу в минулі буремні роки, її з цікавістю прочитають науковці, зокрема демографи, а також широке коло молодих читачів.

 

 

Самофалов В. Хотинський напрямок / В.Самофалов.- Хотин; 2004 .- 88 с.

 У військово-публіцистичному нарисі "Хотинський напрямок" розповідається про героїчні і трагічні події в буковинському Придністров’ї у роки Великої Вітчизняної війни. В центрі уваги - боротьба жителів краю проти фашистських загарбників і битва за Хотин - важливий стратегічний пункт для обох воюючих сторін.

 

 

Снігур І.Н. Грозинці на вітрах історії: Історія села / І.Н.Снігур.- Чернівці: Букрек, 2002.- 244 с: іл.

 Книга висвітлює відповіді на багато питань з нашого минулого, історії нашого краю і села. Це коротка історія Бессарабії, дослідження археологів, географічне розташування, природа - ліси, сади, річки, ставки та птахи, які оспівують цю землю. Розповідається про сільське господарство та промисли, етнографію і побут людей, архітектуру будівель.

Подаються короткі історії життя деяких мешканців села, різні леген­ди та оповіді про торгівлю, промисловість, школу.

 

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2004 рік / [Гол. упр . стат. у Чернів.обл.].- Чернівці , 2004.- 460с. У Статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне становище Чернівецької області у 2003 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи матеріального

 виробництва , фінансової та соціальної сфери, населення , окремі статистичні показники регіонів  України. Розрахований на широке коло читачів.

 

 

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2004 рік / [Гол. упр . стат. у Чернів.обл.].- Чернівці , 2005.- 458с. У Статистичному щорічнику наведено дані про  соціально-економічне становище Чернівецької області у 2004 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи матеріального

      виробництва , фінансової та соціальної сфери, населення , окремі статистичні показники регіонів   України. Розрахований на широке коло читачів.

 

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2005 рік / [Гол .упр . стат. у Чернів.обл.].- Чернівці , 2006.- 477с. У Статистичному щорічнику наведено дані про  соціально-економічне становище Чернівецької області  у 2005 році у порівнянні з попередніми роками.  Висвітлено показники системи матеріального

      виробництва , фінансової та соціальної сфери,  населення , окремі статистичні показники регіонів  України. Розрахований на широке коло читачів.

 

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2007 рік / [Гол .упр . стат. у Чернів.обл.].- Чернівці , 2008.- 501с.У Статистичному щорічнику наведено дані про соціально-економічне становище Чернівецької області у 2007 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи матеріального    виробництва , фінансової та соціальної сфери,населення , окремі статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

 

Статистичний щорічникЧернівецької області за 2008 рік / [Гол .упр . стат. у Чернів.обл.].- Чернівці , 2009.- 501с. У Статистичному щорічнику наведено дані про   соціально-економічне становище Чернівецької області у 2008 році у порівнянні з попередніми роками. Висвітлено показники системи матеріального  виробництва , фінансової та соціальної сфери,  населення , окремі статистичні показники регіонів України. Розрахований на широке коло читачів.

 

 

Стоїть край села курган...: Путівник по місцях Ставчанської битви.- Чернівці, 1991 .- 22с.

 Під час російсько-турецької війни 1735-1739 років вирішаль­на кампанія відбулася на Буковині, Влітку 1739 року царська армія під командуванням генерал-фельдмаршала Б.Д. Мініха форсувала біля Брідка Дністер і, відбиваючи атаки турецьких з’єднань, попрямувала на Хотин в обхід з півдня. На підступах до фортеці, між селами Ставчани та Недобоївці, розташувалася 90-тисячна турецька армія з артилерією, 17 серпня відбулася відома Ставчанська битва, в якій російська армія разом з українськими козацькими полками здо­була блискучу перемогу. Турецьке військо в паніці відступило, залишивши величезну кількість бойових та продовольчих запасів, Ставчанська битва стала видатним військовим успіхом російської армії у війні з турками 1735-1739 років. Саме ці події описано в путівнику по місцях Ставчанської битви.

Покажчик розраховано на істориків, викладачів, краєзнавців, студентів, широкий читацький загал.

 

Федорук А.  Хотинська битва 1621 року : [ науково-популярне видання] .- Чернівці : Золоті литаври , 2010.-74с.  Хотин увійшов у світову історію , як місце численних битв , з яких найбільша відбулась в 1621 році .  Саме цю подію автор дуже детально ( з усіма описами   військових штурмів фортечних мурів) відтворив у своєму   виданні .                     

 

    Фостій І. Ви бували коли в Хотині : [ поезія] / І. Фостій .- Чернівці : Місто , 2010.-127с.

 П'ята поетична книжка Івана Фостія , яка присвя  чується славному місту Хотину і героям , які його  захищали , які боролись за свободу і щастя  українського народу.

 

 

Хотинское восстание (Сборник документов и материалов).- Кишинев, 1976.- 441 с.

 Одной из ярких страниц борьбы трудящихся Северной Бессарабии за свое социальное и национальное освобождение стало  Хотинское восстание в январе-феврале 1919 года. Хотинское восстание имело большое значение, это было первое народное восстание на территории, захваченной  буржуазно-помещицкой Румынией. В сборнике представлены документы и материалы, отражающие Хотинское восстание. Рассчитана на краеведов, всех, кто интересуется историей, на массового читателя.

 

 

Хотинська війна (1621 р.) / Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та ін. – К.,: Центр пам’яткознавства Академії наук України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, 1991.- 240 с.: іл. (Часи козацькі)

 Науково-популярне видання висвітлює історію однієї з найбільших битв періоду середньовіччя — Хотинської війни 1621 року, в якій українські козацькі й польські війська завдали нечуваної поразки величезній армії Османської імперії. У цій війні невмирущої слави зажив видатний син українського народу, славетний полководець і державний діяч гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Книга включає фрагменти опису подій Хотинської війни козацькими літописцями Г.Грабянкою, С.Величком, німецьким дослідником Й.Мюллером, відомими українськими істориками М.Грушевським, Д.Яворницьким, В.Голобуцьким, а також М.Алекберлі та іншими.

 

Хотинська війна 1621 року: документи, матеріали, дослідження. - Хотин, 2011. - 200 с

У виданні зібрані найбільш важливі писемні свідчення про Хотинську війну 1621 року, що належать учасникам, очевидцям та сучасникам тогочасних подій – Якову Собеському, анонімному німецькому офіцеру, Іонесу Каменецькому, Агопу і Аксенту Каменаці, козацьким літописцям Григорію Граб’янці та Самійлу Величку. До збірки увійшли також коротка реляція про Хотинську війну, надрукована у 1621 році, та текст Хотинського мирного договору 9 жовтня 1621 року. Документи доповнюються дослідженнями подій та історичного значення Хотинської війни.

Для істориків, викладачів, студентів, учнів, краєзнавців.

 

Хотинщина у цифрах :статистичний збірник за 2008 рік  / [Гол .упр . стат. у Чернів.обл.] .- Чернівці , 2009 .-117с. Статистичний збірник пропонує широкий спектр  статистичних показників соціально-економічного

     стану Хотинського району у 2008 році , у порівнянні  з попередніми роками. Розрахований на широке коло  читачів.

 

Хотинщина у цифрах:статистичний збірник  за 2009 рік / [Гол .упр . стат. у Чернів.обл.] .- Чернівці , 2009 .-117с. Статистичний збірник пропонує широкий спектр  статистичних показників соціально-економічного

стану Хотинського району у 2009 році , у порівнянні  з попередніми роками . Розрахований на широке коло  читачів.

 

Юсов В., Юсов С. Битви за Хотин в образотворчому мистецтві. Частина І - битви XVII ст. - Хотин: 2011 р. -44 с.

Матеріали Міжнародних наукових конференцій

 

 

Джерела з історії Хотина та Хотинщини: Матеріали Міжнародної наукової конференції (м.Хотин, 17 жовтня 2005 р.). - Чернівці: Прут, 2006. - 124 с.

 

Збірник присвячений висвітленню проблем джерельної бази вивчення історії Хотина та Хотинщини як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіо­графії.

 

 

Роль націй і народів у формуванні історико-культурної спадщини Хотинщини. Матеріали Міжнародної наукової    конференції. — Чернівці: Прут, 2003.— 94 с.

 У "Матеріалах..." висвітлюються питання давнього заселення території Хотина, його соціально-економічного розвитку в часи середньовіччя, боротьби за місто в ході тривалих воєн між Молдавією, Австрією і Туреччиною. Оповідається і про розвиток міста в складі Росії, Румунії, УРСР, України, сучасний стан міста.

 

 

 

Ставчанська битва 1739 року в контексті європейської історії XVIII століття: Матеріали Міжнародної наукової конференції.- Чер­нівці: Прут, 2004.- 96 с.

 В "Матеріалах Міжнародної наукової конференції" висвітлюються проблеми, присвячені одній з найяскравіших битв XVIII ст. за визволення Хотинщини від іноземного поневолення.

 

 

Хотинська війна. Матеріали Міжнародної наукової конференції,   присвяченої   380-річчю   Хотинської   війни, м.Хотин, 22 жовтня 2001 р. — Чернівці: Прут, 2001. — 148 с.

У доповідях і повідомленнях матеріалів конференції українські і польські автори висвітлюють різні аспекти визначної події в історії Буковини — Хотинської війни 1621 р. Зокрема, йдеться про польсько-турецькі стосунки перед війною, про підготовку, початок і хід воєнних дій, про військову доблесть і відвагу українського і польського війська, їх бойове побратимство, про військове мистецтво козаків, про славного українського пол­ководця П.Сагайдачного і видатного польського воєначальника К.Ходкевича, про вирі­шальну роль козаків у перемозі над турецько-татарською агресією.

Для науковців, краєзнавців, викладачів і студентів, усіх шанувальників історичного минулого нашої Вітчизни.

 

 

Хотину — 1000 років. Матеріали Міжнародної наукової    конференції, присвяченої 1000-літтю Хотина. — Чернівці: Прут, 2000.— 176 с.

 У "Матеріалах..." висвітлюються питання давнього заселення території Хотина, його соціально-економічного розвитку в часи середньовіччя, боротьби за місто в ході тривалих воєн між Молдавією, Австрією і Туреччиною. Оповідається і про розвиток міста в складі Росії, Румунії, УРСР, України, сучасний стан міста.

 

Хотинська звитяга. Тисячолітнє місто в народній творчості, художній літературі та мистецтві: Літературно-художнє видання .- Чернівці, „Золоті литаври”, 2002 .- 171 с.

 

 

 

Хотину - 1000 років: Наук.-доп. бібліогр. покажчик. -Чернівці: Прут, 2002. -188 с.

 

Минуле і сьогодення Хотина, численні битви і війни, що відбувалися на його території, патріотичні діяння, праця і творчість багатьох поколінь жителів міста – все це відобразилося у численних друкованих джерелах, дослідженнях і компендіумах науковців, публікаціях журналістів, творах митців і фольклорі. Відобразити багатство інформації про Хотин упродовж його тисячолітньої історії і покликаний цей бібліографічний покажчик.

При написанні  покажчика використані фонди наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича, обласної наукової універсальної бібліотеки ім. М. Івасюка, Хотинської ЦРБ.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик складений за алфавітним принципом. Для зручності користування покажчиком додається іменний покажчик.

Матеріал переглянуто de visu, відбір закінчено у серпні 2002 року.

Покажчик розраховано на науковців, істориків, викладачів, краєзнавців, студентів, широкий читацький загал.

 


Гайсенюк, Я.  Каплівка при урочищі Капліц  / Яків Гайсенюк, Володимир Сафронюк. - Чернівці : "Родовід", 2016. - 536 с.

Гайсенюк, Я. Історія православних храмів Хотинщини : монографія / Яків Гайсенюк. - Чернівці : Місто, 2016. - 232 с. : іл.