Повернутись в інформаційні ресурси

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

  

(Інформаційний бюлетень)

 

  

 

Хотин

2012 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" за перший квартал 2012 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Байдусь С. Словосполучення як одиниця синтаксису : [ урок в 11 класі] /

С. Байдусь // Дивослово.- 2012 .- № 1.- С.2.

 

Бондаренко Н. Теоретичні аспекти роботи над мовленевою культурою старшокласників / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі.- 2012.- №3.- С.6.

 

Войчук Т. Слово до слова – складається мова : [ мовна гра – конкурс для учнів 5 класу ] / Т. Войчук // Дивослово.- 2012 .- № 2.- С.16.

 

Гончарюк Л. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови / Л. Гончарюк // Укр. мова та література .- 2012 .- №6 ( берез. ) .- С.4.

 

Кучеренко І. Інтегровані уроки як вид нестандартної організації форми навчання української мови / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі.- 2012.- №3.- С.10.

 

Музиченко – Мельник Т. Способи творення прислівників : [ урок в 7 класі] /   Т. Музиченко – Мельник  // Дивослово.- 2012 .- № 1.- С.2.

 

Романюк Є. Завдання з культури мовлення : слововживання / Є. Романюк// Дивослово.- 2012.- №1.- С.12.

 

Сергієнко Ю. Назустріч тестуванню / Ю. Сергієнко // Дивослово.- 2012.- №1.- С.6.

 

Хом'як І. Методика формування орфографічних умінь і навичок  // Дивослово.- 2012.- №3.- С.41.

 

 

Цінько С. Уроки вивчення синтаксису складного ( складносурядного ) речення , 9 клас / С. Цінько  // Українська мова і література в школі.- 2012.- №3.- С.21.

 

Швець Г. Як писати твір-роздум / Г. Швець // Дивослово.- 2012.- №2.

 

Шелехова Г. Проблема мотивації навчальної діяльності старшокласників на уроках української мови / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі.- 2012.- №3.- С.2.

 

Широка Н. Нетрадиційне проведення уроків з в'мовлення / Н. Широка // Укр. мова та література .- 2012.- № 6 ( берез. ).- С.9.

 

Ярмолюк А. Соціокультурний аспект навчання української мови : система вправ і завдань / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі.- 2012.- №3.- С.14.

 

Методика викладання української літератури.

 

     Бацюсь Р. Уміння скористатися дарунком Долі – це щастя : [ особиснісно -зорієнтований урок української літератури у 5 –му класі ] / Р. Бацюсь //  

 Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.39.

 

Богдан С. Свято як елемент епістолярної поведінки Лесі Українки / С.Богдан // Дивослово.- 2012.- № 2 .- С.17.

 

    Бондар М. Два невідомі досі поетичні твори Євгена Гребінки / М. Бондар //

Слово і час.- 2012.- №2.- С.36.

 

     Боронь О. Повість ,, Несчастный":сюжет , жанр , система образів /

О. Боронь // Дивослово.- 2012.- № 3 .- С.11.

 

Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі : основні ознаки і поняття / О. Вертій // Дивослово.- 2012.- № 3 .- С.51.

 

 Гараздюк О. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка . Поема

,, Наймичка ": урок в 9 класі / О. Гараздюк // Дивослово.- 2012.- № 3 .- С.20.

 

Данова Л. Кримські мандрівки Лесі Українки / Л.Данова // Дивослово.- 2012.- № 2 .- С.33.

 

Задорожний В. Поезія Павла Грабовського у фольклорному засвоєнні /

В. Задорожній // Слово і час.- 2012.- № 2.- С.73.

 

Іванишин П. Мистецтво розуміння : [ відгук на ,, Концепцію реформування літературної освіти в середній школі ( предмет – українська література )  Григорія Ключека ] / П. Іванишин // Дивослово.- 2012.- № 1 .- С.24.

 

      Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти

( за творчістю О. Олеся ) / Л. Назаренко //

Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.30.

 

Кобзар Н. Віночок календарно-обрядової поезії : [ бінарний урок

,, Українська література та музика"] / Н. Кобзар // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.13.

 

        Ковалець Л. ,, Власним трудом і силою волі …": [ штрихи до портрета Євгенії Ярошинської ( із першопублікацією мемуарних свідчень)] / Л. Ковалець // Слово і час.- 2012.- №2.- С.63.

 

Коржова Н. Олена Пчілка – світоч національних ідей : [ бінарний урок

,, Українська література та історія"] / Н. Коржова // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.4.

 

      Костючегнко В. Музи генія . Інтимна лірика Тараса Шевченка /

В. Костюченко // Дивослово.- 2012 .- №3.- С.29.

 

       Лісовський А. Художня сутність літератури і витоки її естетичної природи / А. Лісовський // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.34.

 

        Марушевич Л.Пересопницьке Євангеліє – національна святиня українців / Л.Марушкевич // Дивослово.- 2012.- №2.- С.13.

 

      Мацько В. Сучасний урок української літератури , або Погляд на проект концепції реформування літературної освіти / В. Мацько // Дивослово.- 2012 .- №2.- С.46.

 

       Музика Л. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки : [ роль родини , культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці

Л. Українки] / Л. Музика // Дивослово.- 2012 .- №2.- С.27.

 

        Підпалько В. Бесіда любителів байки : [ бінарний урок

,, Українська література та історія"] / В. Підпалько // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.8.

 

      Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття / В. Поліщук // Слово і час .- 2012.-

№ 2 .- С.47.

 

Рєка О.У пошуках скарбів на острові літератури / Рєка О. // Дивослово.- 2012.- №1.- С.8.

 

Решодько Л. Експресія думки , образу , деталі в ,, Зачарованій Десні" О.Довженка та на картинах М. Приймаченко / П. Решодько // Дивослово.- 2012.- №1.- С.16.

 

Ткачук М. Наратив повісті – аполога ,, Месть верховинця"/ М. Ткачук // Слово і час.- 2012.- №2 .- С.2.

 

Цюрко Т. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. 6 клас. / Т. Цюрко // Укр.мова та література .- 2012.- №6 ( берез. )

 .- С. 30.

 

Чопик Р. Леся пояснює Ліну : [ вплив творчості Лесі Українки на поезію Ліни Костенко] / Р. Чопик // Дивослово.- 2012.- №2.- С.37.

 

Шуляр В. Вивчаємо новочасну літературу / В. Шуляр // Дивослово.- 2012 .- №2.- С.8.

 

Юрчук О. ,, Історія Русів " і Т. Шевченко : прийняття і заперечення / О. Юрчук // Дивослово.- 2012 .- №3.- С.16.

 

Яценко Т. Імпресіонізм  у світовій художній літературі . Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу ,, Художня література в контексті світової культури"/ Т. Яценко // Українська мова і література в школі .- 2012.- №3.- С.26.

 

Мовознавство

 

Борейчук О. Варіативність родієвого і щоденного вітання / О. Борейчук // Дивослово.- 2012.- №1.- С.41.

 

    Василенко М. Формування професійно-комунікативних умінь у студентів – філологів у межах курсу ,, Теорія та практика комунікації "/ М. Василенко //

Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.46.

 

     Задорожний В. Словесні покручі на тлі живої української мови / В. Задорожний // Дивослово.- 2012.- №3.- С.58.

 

       Кухарчук І. Організація групової навчальної діяльності студентів – філологів : [ на матеріалі вивчення теми ,, Односкладні речення "] / І. Кухарчук // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.42.

 

Мостепат О. Топонімічний простір середньонаддніпрянської говірки: [ на матеріалі села Тростинська Новоселиця] / О. Мостепат // Дивослово.- 2012.- №1.- С.36.

 

  Король О. Твір-опис природи за картиною ,, Квіти за тином" / О. Король //

Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.27.

 

Шабат – Савка С. Незакінчене висловлення як синтаксичний  засіб реалізації комунікативних інтенцій : [ за романом ,, Тигролови" І. Багряного] /

 С. Шабат- Савка // Дивослово.- 2012.- №1.- С.28.

 

                      Літературознавство.

 

Александрова  Г. ,, Літературні ряди" : змінність і рухомість /

 Г. Александрова // Дивослово.- 2012.- №1.- С.43.

 

     Вісич О. Нон – фініто у драматургії Лесі Українки / О. Вісич // Слово і час.- 2012.- № 2 ,- С. 9.

 

       Волинець Н. Поет – співець страждань народних . Перегук творів  Некрасова з поезією Т. Шевченка / Н. Волинець // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.36.

 

     Домалега І. Художня правда роману І. Білика ,, Дикі білі коні "/ І. Домалега // Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.51.

 

     Задорожна Л. Феномен творчості Євгена Гребінки / Л. Задорожна // Дивослово.- 2012.- №2.- С.48.

 

    Кочерга С. ,, Ландшаф культури " у творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Слово і час .- 2012.- №2 .- С.3.

 

     Кусакіна Т. Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса / Т. Кусакіна // Дивослово.- 2012.- №2.- С.57.

 

    Левченко Г. Квітковий стиль та уламки орфічного міфу в ліриці Лесі Українки / Г. Левченко // Слово і час.- 2012.- № 2 ,- С.21.

 

    Поліщук О. Естетичний вимір  ,, настроєвої " прози Євгена Гуцала 1960 –х років / О. Поліщук // Дивослово.- 2012.- №1.- С.43.

 

     Романов С. Юрій Косач : життя і творчість на тлі епохи / С. Романов // Дивослово.- 2012.- №1.- С.54.

 

    Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка ,, Ісая . Глава 35

( Подражаніє ") / А. Скоць // Дивослово.- 2012.- №3.- С.52.

 

     Співак І. Міфопоетичний світ повісті Бориса Харчука / І. Співак // Дивослово.- 2012.- №2.- С.52.

 

      Ушкалов Л. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка / Л. Ушкалов // Дивослово.- 2012.- №3.- С.2.

 

Рецензії

 

    Белей О. Підручник української для словаків/ О.Белей // Дивослово.- 2012.- №2.- С.64.

 

    Бучко Д. Сучасні гони української корпусної лінгвістики /  Д. Бучко // Дивослово .- 2012.- № 3.- С. 64.

 

   Волковинський О. Анталогія літературного мегасвіту доби Середньовіччя та епохи Відродження : [ Козлик І. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження ( ,, Картина світу . Естетика . Поетика.)/ О. Волковинський ] // Слово і час.- 2012.- № 2 .- С.107.

 

   Головобородько Я. Проекції як структування образу : [ Валерія Врублевська . Шарітка з Рунгу ] / Я. Головобородько // Слово і час.- 2012.- № 2 .- С.101.

 

   Голуб Н. Комунікативний кодекс українців у пареміях : тлумачний словник нового типу : [ Коммеда Т. А., Осипова Т.Ф.- Дрогобич : Коло , 2010 ] / Н. Голуб// Укр. мова та література .- 2012.-№3.- С.63.

 

     Грицик Л. У річищі гуманістичних цінностей / Л. Грицик  // Дивослово .- 2012.- № 3.- С. 62.

 

    Дроздовський Д. Раритети Тараса Шевченка : повернення у XXI столітті : [повернені шевченківські раритети / Авт. Проекту С. Гальченко ; упорядкування , наук., опис колекцій , приміт.С. Гальченка , Н. Лисенко  ] / Д. Дроздовський // Слово і час.- 2012.- №2 .- С.112.

 

    Яремчук І. Життя – це любов : [ еротичний роман у віршах Наталії Лівицької – Холодної : Монографія ]/ І . Яремчук // Слово і час.- 2012.- №2 .- С.109.

 

  Підготувала:  Ж.І. Грудецька

  Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                      офіційно;

-                      методика викладання української мови;

-                      методика викладання української літератури;

-                      мовознавство;

-                      літературознавство;

-                      постаті;

-                      рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" за третій  квартал 2012 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Биконь Т. Знаменник як частина мови : [ урок у 6 класі] / Т. Биконь// Дивослово .- 2012.- №9 .- С.10.

 

Білокінь Н. Частка як службова частина мови . Розряди часток за значенням : [ урок у 7 класі] / Н.Білокінь // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.12.

 

Боженко С. ,, О мово , музико , калино – бальзам цілющий для душі ":

 [ літературно- музична композиція . 5-7 класи] / С. Боженко // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.4.

 

Варзацька Л.Проектна діяльність у системі компетентнісної мовної освіти / Л. Варзацька // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.7.

 

Вітюк В. Система роботи з орфографії у зв'язку з розвитком мовлення /

 В. Вітюк // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.21.

 

Вовчук Т. Рідне слово . Мовна гра – конкурс для учнів 6-го класу  /

Т. Вовчук // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.4.

 

Денисенко С. У дзеркалі слова ,, На все впливає мови чистота" : [ захід з усвідомленням значення мови в організації життя будь-якої спільноти] / С. Денисенко // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.4.

 

Дерев'янко Л. Дієслово. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу . 7-й клас. // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.39.

 

 

Дрик О. ,, Мій життєвий вибір : [ практична стилістика і культура мовлення . Морфологічні засоби стилістики . Урок в 11 класі.] / О. Дрик // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.10.

 

Дудник І. Слово до слова – зложиться мова . Фестиваль регіонів України . 5-8 класи / І. Дудник // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.15.

 

Кисла І. Правопис складних слів. Сполучні  о , е , є в складних словах . Написання складних слів разом і через дефіс . 5 клас. / І. Кисла // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.25.

 

Кратасюк Л. Узагальнення і систематизація знань з теми ,, Числівник як частина мови ": [ урок у 7 класі]/ Л.Кратасюк // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.15.

 

Ладоня К. Розвиток діалогічного вимовлення в учнів 5-х класів / К. Ладоня // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.17.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови  в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 н.р.: [ лист МОНмолодьспорт від 01.06.2012р. №1/9-426)] // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №14.- С.17.

 

Омельчук С. Використання лінгвістичного експерименту в процесі вивчення морфології української мови / С. Омельчук // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.27.

 

Панчук О. ,, Наглядна веселка стрічок ". Групи прикметників за значенням : [урок у 6 класі]  / О. Панчук // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.13.

 

Таранік – Ткачук К. Нові обрії гуманітарної освіти . Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2012- 2013 навчальному році /

К. Таранік-Ткачук // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.3.

 

Соснова К. Розвиток комунікативних здібностей учнів на уроках мови ; Ліна Костенко ,,Дощ полив…": [урок у 6 класі] / К. Соснова // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.2.

 

Шиліна Л. Пейзаж . Опис природи . Повторення вивченого про стилі й типи мовлення. Художній стиль. / Л. Шиліна // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №15-16.- С.23.

 

Методика викладання української літератури.

 

      Бородіна Т. Б. Лепкий ,,Цвіт щастя". Зв'язок новели з народною легендою /

Б. Бородіна // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №13.- С.13.

 

       Бронленко Т. Прислів'я  та приказки в контексті уроку української мови та літератури /  Т. Бронленко , О. Чепела // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.39.

 

       Гарбуз Ю. Іван Франко – геній української нації : [ мій урок] / Ю. Гарбуз // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.4.

 

        Дроздовський Д. Вивчення екзистенціалізму : компаративний аспект : [ на матеріалі новел ,,За мить щастя " та ,,Залізний острів "Олеся Гончара ] / Д.Дроздовський // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.28.

 

        Завадська І. Василь Симоненко ,, Ти знаєш , що ти – людина ? " : [ урок] // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.35.

 

        Кіріяк Л. ,,Людина та лиш на Землі крилата , яка на щирість і доро багата ":

[ за творами Л.Костенко ,,Чайка на крижині " та ,,Крила"] / Л. Кіріяк // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.20.

 

        Коваленко М. Історична повість ,,Захар Беркут" І. Франка // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.6.

 

Клочек Г. ,, Садок вишневий коло хати …" як кінотекст : [ монографічний аналіз твору ] / Г. Клочек // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.25.

 

       Комаренко Н. Живе – хто іскрить : [ урок – спогад про Олеся Гончара] / Н.Комаренко // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.47.

 

        Корчинська С. А. Малишко ,,Пісня про рушник" : [ літературний урок] /

 С. Корчинська // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.42.

 

Макаренко Л. Літературний турнір ( 5 -6 класи ) // Дивослово .- 2012.-

 №7 .- С.15.

 

          Максимчук Г. Інтерактивні методи навчання української мови /

 Г. Максимчук // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.18.

 

          Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2012 – 2013 навчальному році  // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.15.

 

Меть Л. Літературні диктанти : [ 10 клас , профільний рівень] / Л.Меть,О.Чернова , Ю.Гутник // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.20.

 

Мозгова Л. Гендерне прочитання балад у школі / Л.Мозгова // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.18.

 

    Паливода Т. ,, Стодумна дума " Миколи Вінграновського : [ сценарій вечора у ,,Літературній кав'ярні]/ Т. Паливода // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.18.

 

Паньків І. Модульно-рейтингова система організації навчання – засіб підвищення ефективності вивчення української літератури / І. Паньків// Укр. мова та література .- 2012.- №14.- С.23.

 

Слижук О. Реформування літературної освіти в Україні – потреба нового тисячоліття / О. Слижук // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.2.

 

Сокур А. Українські народні перекази : [ урок позакласного читання в 6 класі]/ А. Сокур// Дивослово .- 2012.- №9 .- С.23.

 

Ткаченко О. Л. Костенко ,, Чайка на крижині " , ,, Крила ". Духовне багатство – найбільший скарб у житті : [ робота над новим матеріалом . Ознайомлення з біографіями видатних жінок] // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.23.

 

Ткаченко О. Є. Гуцало ,, Сім'я дикої качки  ". Про людину і світ скрізь призму моральноетичних проблем // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.31.

 

Ткаченко О. Стороженко ,,Скарб". Морально-етичні проблеми твору /

О. Ткаченко // Укр. мова та література .- 2012.- №13.- С.10.

 

Фасоля А. Компетентнісно  зорієнтоване  навчання на уроках літератури : проблеми становлення / А. Фасоля // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.37.

 

         Шевченко З. Загальнокультурна основа вивчення драматичних творів

 І. Котляревського на факультативних заняттях /  З. Шевченко // Укр. мова і література в школі .- 2012.- №5.- С.27.

 

Шеремета Т. Односкладне речення :  [ 8 клас] / Т. Шеремета // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.22.

 

Шеремета Т. Підвищуємо якість уроку  через упровадження інноваційних технологій / Т. Шеремета // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.22.

 

Мовознавство

 

Колеснікова І. Українська фразеологічна мікросистема ,,Риси характеру людини" : [ ідеографічний аспект] // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.45.

 

Пономарів О. Навчаймо мовної свідомості / О. Пономарів // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.39.

 

Ріпей М. Про лексичне втілення категорії кількості : [ ряд будинків , низка заходів , кілька років/ М. Ріпей ] // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.49.

 

Романюк С. Своєрідність ідіолекту Юрія Шевельова : [ лексичний рівень]/ С.Романюк // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.43.

 

Селігей П. Виховувати мовну свідомість / П. Селігей // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.40.

 

Селігей П. Мовна свідомість – шанобливе ставлення до мови / П. Селігей // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.40.

 

Шумило М. Могутня й чарівна : [ рідна мова] / М. Шумило // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.37.

 

Шумило Н. Прониклива тональність Микити Шумила / Н. Шумило // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.35.

 

Яричук Ю. Культура мовлення українських музичних гуртів: [ на матеріалі пісенних текстів ,,Океану Ельзи", ,,Скрябіна", ,, Бумбокса"] / Ю.Яричук// Дивослово .- 2012.- №8 .- С.36.

 

                                                                                          Літературознавство.

 

Горболіс Л. Суголосність художніх світів закоханих у життя українців :

[ порівняльний аспект творів Б.І. Антонича і М. Приймаченко] / С. Горболіс // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.56.

 

Грицевич Н. Дискурс насильства у творі Романа Андріяшика ,, Люди зі страху"/ Н. Грицевич // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.58.

 

Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами : ґенеза , ознаки , типологія /

 А. Кривопишина // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.52.

 

Куца О. ,,Свідомий європеєць і не менш свідомий українець": [ про Михайла Драгоманова] / О. Куца  // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.40.

 

Лімборський І. Просвітницький реалізм в Українській літературі /

 І. Лімборський // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.46.

 

Лущій С. ,, Ланка " в літературному дискурсі 20-х років XX століття / 

С. Лущій // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.50.

 

        Матющенко А. Літературна класика крізь екранну призму сучасності / А. Матющенко // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.48.

 

     Соболь В. Щоденник Пилипа Орлика про історичні перспективи України /

 В. Соболь // Дивослово .- 2012.- №7 .- С.54.

 

      Стасюк Г. Династія письменників як літературознавча проблема : [ феномен роду Драгоманових - Косачів] / Г. Стасюк // Дивослово .- 2012.- №9 .- С.51.

 

Рецензії

 

    Бондаренко Ю. Як осягнути ,,терни" і ,,зірки"/ Ю. Бондаренко // Дивослово .- 2012.- №8 .- С.63.

    

     Глущук А.  Посібник , що навчає грамотності : [ Хом'як І. Зв'язак у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навч.- метод. Посіб.для здобувачів наук. Ступеня і студентів української філології] / А. Глущук// Дивослово .- 2012.- №8 .- С.60.

 

  Підготувала:  Ж.І. Грудецька

  Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                      офіційно;

-                      методика викладання української мови;

-                      методика викладання української літератури;

-                      мовознавство;

-                      літературознавство;

-                      постаті;

-                      рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" за четвертий квартал 2012 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Алєксєєва О. ,,Наша мова – мова вічної землі , наше слово – слово вічного народу !": [ сценарій вечора-конкурсу]/ О. Алєксєєва// Дивослово.- 2012.- №11.- С.14.

 

Варзальська Л. Метод опорних умінь у системі компетентнісної мовної освіти / Л. Варзальська // Дивослово.- 2012.- №11.- С.2.

 

Войцехівська І. Однорідні члени речення : [ вивчення теми на основі професійної лексики] / І. Войцехівська // Дивослово.- 2012.- №12.- С.2.

 

      Могильницька Г. Не такий страшний …другорядний член речення : [ до проблеми розрізнення ,,важкорозрізнюваних "членів речення]/ Г. Могильницька // Дивослово.- 2012.- №10.- С.9.

 

    Некрасова Н. Узагальнення і систематизація вивченого про дієслово /

 Н. Некрасова // Дивослово.- 2012.- №10.- С.22.

 

      Степанченко О. Загальна характеристика частин мови : [ урок у 6 класі ]/ О. Степанченко // Дивослово.- 2012.- №10.- С.19.

 

     Ткач М. Звідки родом літера ,,ї"/ М. Ткач// Дивослово.- 2012.- №11.- С.18.

 

Методика викладання української літератури.

 

Амерханян С. Інтегрування  на уроках літератури/ С. Амерханян // Дивослово.- 2012.- №11.- С.5.

 

Іваненко Л. Презентація книжки Лесі Ворониної ,,Прибулець з країни Нямликів": [ урок позакласного читання в 5 класі] / Л. Іваненко// Дивослово.- 2012.- №10.- С.24.

 

Кириленко Л. ,,Поезія кольору і слова ": [ презентація літературно-мистецького альбому художника Георгія Бабійчука та поета Миколи Сингаївського]/ Л. Кириленко // Дивослово.- 2012.- №12.- С.17.

 

Клочек Г.Драматургічно- театральне і ,, кінематографічне "в поемі ,,Катерина"/ Г.Клочек // Дивослово.- 2012.- №12.- С.11.

 

Костюченко В. Григорій Сковорода – філософ , письменник , музикант , співець : [заняття в літературній вітальні] / В. Костюченко // Дивослово.- 2012.- №11.- С.11.

 

Лущій С. ,,Буду те говорить , що у серці записано мною": [ до 100-річного ювілею Андрія Малишка] // Дивослово.- 2012.- №11.- С.27.

 

Макаренко Л. Літературний турнір (7-9 класи) / Л. Макаренко // Дивослово.- 2012.- №12.- С.13.

 

Меть Л. Літературні диктанти : [ 10 клас, профільний рівень] / Л.Меть , О.Чернова , Ю.Гутник // Дивослово.- 2012.- №11.- С.9.

 

Момот Н. До проблеми реформування шкільної літературної освіти / Н. Момонт // Дивослово.- 2012.- №10.- С.28.

 

Набок М. Українська усна народна творчість у системі літературної освіти / М.Набок // Дивослово.- 2012.- №11.- С.24.

 

Павлів І. Провісник духовної свободи : [ година пам'яті для старшокласників .До недожитого 75-річчя В'ячеслава Чорновола] / І. Павлів// Дивослово.- 2012.- №12.- С.22.

 

Соловйова М. Іван Франко. Поема ,,Іван Вишенський " . Історична правда і художній вимисел . Проблема морального вибору людини / М. Соловйова // Дивослово.- 2012.- №10.- С.13.

 

Степанова О. ,, Сміливі завжди мають щастя": [ урок за романом Івана Багряного ,,Тигролови"]/ О. Степанова// Дивослово.- 2012.- №12.- С.8.         

  

        Фасоля А. Загальнонавчальні вміння в системі літературної освіти : інструмент , без якого не обійтися / А. Фасоля // Дивослово.- 2012.- №10.- С.2.         

  

Мовознавство

   Задорожний В. Бієнале – трієнале – квадрієнале… : [ ще раз про рід іменників] / В. Задорожний // Дивослово.- 2012.- №10.- С.35.

 

    Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг : історія і сучасність / Є. Ірклій// Дивослово.- 2012.- №10.- С.35.

 

   Левакіна  Т. Прийменники як виразники асоціативності / Т. Левакіна // Дивослово.- 2012.- №10.- С.32.

 

    Полякова Т. Дієслівна синоніміка в мовній картині світу Яра Славутича / Т. Полякова // Дивослово.- 2012.- №10.- С.29.

 

        Прадід О. Формування юридичної лігвістики як окремої науки в Україні /

О. Прадід // Дивослово.- 2012.- №10.- С.30.

 

Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко/ Л. Ткач // Дивослово.- 2012.- №11.- С.40.

 

Тоцька Н. Засоби милозвучності української мови / Н. Тоцька // Дивослово.- 2012.- №12.- С.38.

 

                                                                                           Літературознавство.

 

      Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія малишка  /

Т. Беценко// Дивослово.- 2012.- №11.- С.34.

 

      Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту / Т. Беценко // Дивослово.- 2012.- №10.- С.42.

 

      Нежива Л. ,, Мелодія барв "та ,,фарби звуків": імпресіонізму у системі літературної освіти // Дивослово.- 2012.- №11.- С.57.

 

     Нестелєєв М. Поза межами й у межах : Осип Турянський і його найвідоміший твір / М. Нестелєєв // Дивослово.- 2012.- №11.- С.42.

 

     Якименко Л. Зігріті  поезією : [ Надія Суровцова про Олександра Олеся] /

Л. Якименко // Дивослово.- 2012.- №10.- С.46.

 

     Свербілова Т. Микола Гурович Куліш : [ літературний портрет]/ Т. Свербілова // Дивослово.- 2012.- №12.- С.52.

 

     Шульга О. Осінні мотиви в ліриці Богдана Лепкого й Івана Буніна : спроба зіставлення / О. Шульга// Дивослово.- 2012.- №12.- С.58.

 

 

 

  Підготувала:  Ж.І. Грудецька

  Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць