Повернутись в інформаційні ресурси

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2010 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за другий квартал 2010 року.

 

Методика викладання української мови.

 

Гнаткович Т. Синтаксичні вправи в системі формування мовної компетентності школярів / Тетяна Гнаткович // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.13.

 

Коваленко Л. Складне речення як синтаксичне явище ; Розділові знаки між частинами складносурядного речення / Ліна Коваленко  // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.19.

 

 Павлів Л. Речення з відокремленими членами та пунктуаційне оформлення їх / Людмила Павлів // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.8.

 

Силка А. Односкладні речення : [ Тестовий тренінг] / Алла Силка // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.17 .

 

Федоренко В.Диктант як форма державної підсумкової атестації з української мови / Валерій Федоренко // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.20.

 

Особистісно зорієнтований урок .

 

Фесенко О. Сайт – інтерактивна методична форма вдосконалення мовно- комунікативних компетенцій ліцеїстів / Оксана Фесенко // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.11.

 

Шевченко Н. Ділові папери , різновиди їх . Автобіографія . Заява .

Резюме  / Т. Шевченко , Н. Пилипович // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.5.

 

 

 

 

Методика викладання української літератури.

 

Гандреас-Екшмід К. Компаративний аналіз західноєвропейської (Поль Верлен ) і української ( Павло Тичина ) модерніської поезії / К.Гандреас-Екшмід ,

Ю. Романенко // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.10.

 

Макарова Ю.Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках словесності : ,, Гармонії шукаєш у житті :  [ Урок літератури у 5 класі ] / Юлія Макарова // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.5 .

 

Пасічник О. ,, Моє серце не тут , моя дума не тут ! Вони ген , на Поділлі , над Збручем…: [ Поетичні читання за творчістю Василя Щурапа ] / Ольга Пасічник // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С. 23.

 

                       Мовознавство

 

Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості / В'ячеслав Васильченко // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.28 .

 

Демченко В. Арго як органічний елемент повсякденної української мови / Володимир Демченко // Дивослово .- 2010 .- № 5 .- С.34.

 

Ковтун А. Проблеми лексикографічної репрезентації релігійно- християнської лексики / Альбіна Ковтун // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.27.

 

Шевчук О. Донецький суржик : причини появи і специфіка функціонування : [ на матеріалі усного мовлення школярів] / Ольга Шевчук // Дивослово .- 2010 .- № 6 .- С.30.

                      Літературознавство і критика.

 

Антипчук Н. Часопис для дітей ,, Молода Україна Олени Пчілки / Надія Антипчук // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.39 .

 

Барабаш Ю. Вірш Тараса Шевченка ,, Чигрине , Чигрине … : контекст , семантика , поетика // Юрій Барабаш // Дивослово .- 2010.- № 5 . С.38 .

 

Зборовська Н. Від ,, старшого боярина до ,, нареченого : психосоціальна проблематика повістей Тодося Осьмачки // Дивослово .- 2010.- № 5 . С.50 .

 

Мовчун А. Борис Грінченко : феномен Великого Трударя  / Антоніна Мовчун // Дивослово .- 2010.- № 5 . С.44 .

 

Мовчан  Р. ,, Найкращий твір кожної людини – лист / Раїса Мовчан // Дивослово .- 2010.- № 5 . С.55 .

 

Поліщук Н. Дискусія на уроках літератури і розвиток учнівської творчості // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.2 .

 

Салига Т. Поет весно ярого бунту : [ Поезія Лавра Миронюка] / Тарас Салига  // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.44 .

 

Ушкалов О. Про життя і творчість Юліана Шпола / Олександр Ушкалов // Олександр Ушка лов // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.34 .

 

,, Ціле життя вчуся мови …”:[ інтерв'ю Людмили Таран з Євгеном Поповичем .1996р. ) ] / записала  Людмила Таран // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.51.

Рецензії

 

Васьків М. Як написати літературознавчу дисертацію / Микола Васьків // Дивослово .- 2010.- № 6 . С.63.

 

 

 

                Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць

 

 

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2010 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” та газети ,, Українська мова та література із серії ,, Шкільний світ”  за третій квартал 2010 року.

Методика викладання української мови.

 

       Бондаренко Н. Навчання української мови за новими програмами і підручником / Неллі Бондаренко // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.8.

 

       Гаврилюк О. Сад рідної мови :[ вступний урок української мови у 10 класі] /

О. Гаврилюк , О. Панчук // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.8.

 

       Дороз В. Навчання української мови у процесі формування готовності до міжетнічної комунікації  / Вікторія Дороз // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.2.

 

       Дуняшенко Н. Співвідношення звуків і букв .Звукове значення букв я , ю, є,ї :  [ урок у 5 класі ] / Н. Дуняшенко // Диво слово .- 2010 .- № 7 .- С.12.

 

      Захарова Г. Орфограма . Принципи українського правопису : [ урок – практикум у 10 класі ] /  Галина Захарова // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.15.

 

Таранік –Ткачук К. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011навчальному році / К. Таранік-Ткачук , Г. Шелехова // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.2.

 

Лауш Т. Тестовий контроль знань / Тетяна Лауш // Укр..мова та література .- 2010.-№ 36 .- С.6.

 

Методика викладання української літератури.

 

Бойко О. Нев'янучий сад поезій Ліни Костенко / О. Бойко Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.11.

 

 

Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку  суспільства другої половини XX століття / Оксана Гаврилюк // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.11.

Кухарик Н.У ріднім слові – цілий світ  : [ вікторина для учнів 7 – 8 класів ] / Н. Кухарик // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.44.

 

    Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса ,, Палімпсести / Любов Мельник // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.44.

 

Таранік –Ткачук К. Методичні рекомендації щодо вивчення української

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році / К. Таранік-Ткачук ,О. Авраменко // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.10.

 

Токмаль Г. Мотив смерті коханої людини в поезії Івана Франка . Лесі Українки , Володимира Свідзинського // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.29.

 

Степанович Т. Спорідненість українських і зарубіжних літературних казок : [ інтегрований урок у 5 класі] / Т. Степанович , Л. Гулак – Артемовська // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.38.

 

Фасоля А. Як читати постмодерну поезію / Анатолій Фасоля // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.24.

Мовознавство

 

Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : на прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса / Т. Вознюк // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.47.

 

Задорожний В. Як люди собі обличчя шукали : [ мовознавча казка] / Василь Задорожний // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.46.

 

 

Кухар В. Просте ускладнене речення , розділові знаки в ньому : [9 клас] / Валентина Кухар // Укр. мова та література.- 2010.- №36 .- С.3.

 

Нуждак Л. Чи збережемо еколінгвістичну рівновагу сучасного іменника українців / Людмила Нуждак // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.29.

 

Селігей П. Педагогіка Олександра Потебні і проблеми сучасного наукового стилю / П. Селігей // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.36.

 

 

      Шумейкіна А. Сучасний український сленг : конототивний аналіз / Алла Шумейкіна // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.31.

 

                      Літературознавство.

 

Бовсунівська Т. Міфологема як  резистентний складник літератури / Тетяна Бовсунівська // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.49.

 

        Богдан С. Слово боязливість як явище , або Чи був насправді кінь ? : [ Етюд про два твори і один страх Миколи Вінграновського] // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.53.

 

Горболіс Л. Інформаційно – змістова матриця запаху як вияв національної самобутності героя  : [ на матеріалі оповідання Євгена Гуцала ,, Запах кропу “] / Л. Горболіс // Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.53.

 

Загоруйко Н. Педагогічна поема влистах : [ листи українських в'язнів сумління до своїх дітей ] / Н. Загоруйко// Дивослово .- 2010 .- № 8 .- С.53.

 

Микитюк В. Позакурікулярна педагогічна діяльність Івана Франка / Володимир Микитюк // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.56.

 

Тарнашинська Л. Цілюща алхімія Ірини Вільде / Людмила Тарнашинська // Дивослово .- 2010 .- № 9 .- С.51.

 

Ткаченко І. ,, Мої дні течуть тепер серед степу …: [ ,, Степяк психологема в новелі Михайла Коцюбинського ,.I ntermezo] / І. Ткаченко// Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.42.

 

Чамата Н. Шевченків диптих ,. Г.З./ Ніна Чамата // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.38.

 

Чопик Р. ,, І де сміявсь Іван Петрович …:[ ,, Енеїда Івана Котляревського] / Р. Чопик // Дивослово .- 2010 .- № 7 .- С.47.

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць

 

 

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2010 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” , газети

,, Українська мова та література за четвертий квартал 2010 року .

 

Методика викладання української мови.

 

        Борецька Н. Мовленнєва робота на уроках рідної мови / Нінель Борецька // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.2.

 

      Босак С. Використання мультимедійних технологій на уроках української мови / Світлана Босак // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.9.

 

     Луценко В. Метод проектів як форма інноваційного навчання рідної мови / Валентина Луценко // Дивослово .- 2010.-№ 12.- С.2.

 

       Марушкевич Л. Написання не з дієприкметниками : [ особистісно зорієнтований урок у системі проблемного навчання] / Лариса Марушкевич // Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С.12.

 

      Могильницька Г. Розрізняймо порівняння , порівняльні звороти і підрядні речення  з порівняльним змістом / Галина Могильницька // Дивослово .- 2010.-

№ 11.- С.2.

 

    Романюк Є.Завдання з культури мовлення : слововживання / Євген Романюк // Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С.16.

 

     Соловйова М. Актуальне членування речення як засіб між фразового зв' язку : [ урок мовленнєвого розвитку на краєзнавчому матеріалі] / Марина Соловйова // Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С.8.

 

Методика викладання української літератури.

 

       Бебко В. ,, Вічно жива!І. Котляревський . ,, Наталка Полтавка: [ 9 клас] // Укр. мова та література . 2010 .- № 38-40.- С.12.

 

       Бицак В. Компаративний аналіз комедій ,,Міщанин –шляхтич Мольєра та ,, Мартин Боруля І. Карпенка – Карого // Укр. мова та література . 2010 .- № 38-40.- С.9.

 

     Веремчук Т. Ідея самопожертви у творі Григора Тютюнника ,, Климко/

Т. Веремчук // Дивослово .- 2010 .- № 12 .0 С. 25 .

 

     Заєць В. Тексти із завданнями для аудіювання і читання мовчки / Валентина Заєць // Дивослово .- 2010 .- № № 12 .- С. 19.

 

      Ольга Кобилянська . Життєвий і творчий шлях. Новаторські пошуки в українській прозі // Укр.мова та література .- 2010 .- № 41-42 .- С. 43.

 

        Козій О. Переломний твір у творчості Івана Чендея / Ольга Козій // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.31.

 

  Майстерне змалювання О. Кобилянською картин природи , виступ на її захист у новелі ,, Битва : [Урок] // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 36.

 

     Майстерне відтворення психології дитячої душі в оповіданні ,, Дзвоник” . Значення творчості Бориса Грінченка в історії української літератури : [Урок в 10 класі] // Дивослово .- 2010 .-№ 10 .- С. 14.

 

     Морально –філософські проблеми в драмі В. Винниченка ,, Гріх : [Урок] // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 32.

 

   Лірика Михайла Старицького // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .-

С. 30.

 

     Ліричні твори Миколи Воронного // Укр.мова та література .- 2010 .- № 41-42 .- С. 42.

 

     Образи жінок – інтелектуалок у новелі О. Кобилянської  ,,Valse melancholige”: [Урок] // Укр. мова та література .- 2010 .- № 38-40.- С.3.

 

      Олефір О.Якою є національна ідея , що об'єднує Україну ? : ключ розуміння / О. Олефір // Укр.  мова та література .- 2010 .- № 41-42.- С.3.

 

      Основні риси стилю І. Нечуя – Левицького . Значення творчості письменника //  Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 30.

 

       Осипчук Н.,, Я жив для добра і любові :[ Урок української літератури в 11 класі з використанням стратегії ЧПКМ] / Наталія Осипчук // Дивослово .- 2010 .-№ 11 .- С. 17.

      Павлів І. Історична трагедія Івана Карпенко –Карого ,, Сава Чалий :

[ спарений урок у 10 класі] / І . Павлів // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.21.

 

   Павлів І. Роман ,, Жовтий князь”- один з найпомітніших творів української прози XX  століття : [ урок в 11 класі] / Ірина Павлів // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.9.

 

     Пекар О. ,, Де мій бог:[ Урок духовності за повістю ,, Іван] / Ольга Пекар// Дивослово .- 2010.- № 11.- С.33.

 

     Сорока Г. Наука доброти , чуйності , турботи : [ за повістю Григора Тютюнника ,, Климко] / Г.Сорока // Дивослово .- 2010 .- № 12.- С. 23.

 

    Соціально – психологічна повість ,, Земля О. Кобилянської // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 40.

 

     Творчість Івана Нечуя – Левицького , Панаса Мирного , Бориса Грінченка :

[ Тематична контрольна робота] // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.19.

 

   Трагічна історія родини Федоруків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства : [ Урок] // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 42.

 

    Українська література за новою програмою . Конспекти уроків. 10-й клас // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 14.

 

    Українська література за новою програмою . Конспекти уроків. 10-й клас // Укр.мова та література .- 2010 .- № 41-42 .- С. 30.

 

     Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена /Оксана Фесенко // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.5.

 

     Фурсова Л. ,, Я тобі засвічусь , як нікому іще не світивсь !... : [ літературно – мистецький вечір-телепередача за творчістю Бориса Олійника ]/ Людмила Фурсова // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.36.

 

Мовознавство

 

       Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення : [ Тестові завдання] / Тетяна Бойчук // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.12.

 

       Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення : [ Тестові завдання] / Тетяна Бойчук // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.20.

 

    Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості / В. Васильченко// Дивослово .- 2010.- № 10.- С.50.

 

      Грегуль Г. Призначення мови як суспільного явища , або ще раз про функції мови / Галина Грегуль // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.47.

 

     Жигун С. Мовна гра як стилет вірний чинник у творчості Юрія Яновського /

С. Жигун // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.47.

 

    Мохарева Т.,, Моя прекрасна українська мово , найкраща пісня в стоголоссі трав… : [ Сценарій позакласного заходу] / Т. Мохарева // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 47.

 

     Сизонов Д . До питання оновних характеристик терміна / Дмитро Сизонов // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.47.

 

     Тищенко О.Українська мова в контексті канадської білігвальної програми

( Едмон , провінція Альберта )/ О. Тищенко О.// Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С. 37.

 

     Хом'як І.Актуальні проблеми писемного мовлення / Іван Хом'як // Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С. 33.

 

                      Літературознавство.      

 

      Баган О. Кохання і дух позитивізму : [ До 125 –х роковин від народження Володимира Свідзвінського] / О. Баган   //Дивослово .- 2010 .- № 10 .- С. 59.

 

  Баран Є. ,, Відпливає від вас мій човен …/ Євген Баран //Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С. 58.

 

      Бурко О. Загадка українського літературного бароко : [ вивчення барокової лірики в 9 класі]  //Дивослово .- 2010 .- № 10 .- С. 41.

 

     Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської  :

 [ Урок] // Укр. мова та література .- 2010 .- № 38-40.- С. 45.

 

     Дроздовський Д. Микола Холодний у житті й творчості / Микола Дроздовський // Дивослово .- 2010.- № 12.- С. 52.

 

     Збірки поезій Лесі Українки . Неоромантизм як основа естетичної позиції // Укр.мова та література .- 2010 .- № 38-40 .- С. 25.

 

        Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / Ігор Ісіченко // Дивослово .- 2010 .- № 10 .- С. 27.

 

    Ольга Кобилянська . Життєвий і творчий шлях . Новаторські пошуки в українській прозі // Укр. мова і література  .- 2010 .- № 41-42 .- С. 43.

 

    Ковалів Ю. Київська поетична школа / Юрій Ковалів // Дивослово.- 2010 .- № 12 .- С. 43.

 

      Марко В. Вібрація душі поета і світ :[ Поема Павла Тичини ,, Золотий гомін] // Дивослово .- 2010 .- № 11 .- С. 53.

 

     Матющенко А.Романтик у лабетах залізної доби : [ шлях драматурга Івана Кочерги до його шедеврів ,, Свіччине весілля “ та ,, Майстри часу”] /

А. Матющенко // Дивослово .- 2010 .- № 12 .- С. 53.

 

    Рисак М. ,, Маленький горбань “ – твір про красу і незахищеність людської душі: [ Урок з елементами рольової гри в 6-му класі] / М. Рисак // Укр. мова і література  .- 2010 .- № 41-42 .- С. 12.

 

     Русанова О. О. Довженко . Кіноповість ,, Україна в огні - твір про трагедію українського народу :[ 11 клас]  / О. Русанова // Укр. мова і література.- 2010 .-

№ 41-42 .- С.20.

 

     Тетеріна О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького / Ольга Тетеріна // Дивослово .- 2010 .- № 11 .- С. 35.

 

      Солецький О. Валерій Савчук і бароко / Олександр Солецький // Дивослово .- 2010 .- № 10 .- С. 35.

 

      Соловей Е. ,, Бути поетом …: [ до 125 –х роковин від народження Володимира Свідзінського] / Е. Соловей // Дивослово .- 2010 .- № 10 .- С. 55.

 

    Татарчук Л. ,, Україна в огні - твір про трагедію українського народу : [ урок з використанням інноваційних технологій ] / Л. Татарчук // Укр. мова і література  .- 2010 .- № 41-42 .- С. 27.

 

      Цишевська Л. …,, Лечу , горю і люблю :[ Поетична година за творчістю Віктора Баранова ] / Л. Цишевська та інші // Дивослово .- 2010.- № 10.- С.23.

 

   Холодний М. Поезії / Микола Холодний // Дивослово .- 2010.- № 12.- С.23.

 

Рецензії

 

     Пагутяк Г. Автобіографія ; Сім новел ; Душа метелика // Дивослово .- 2010.- № 11.- С.59.

 

 Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць