Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2015 рік

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за третій квартал 2015 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Байдусь С.Основні способи словотворення / С. Байдусь// Дивослово.-2015.-№7-8.-С.21.

 

Бондаренко Н. ,,Перезавантаження" програм з мови : стан,виклики,перспективи / Н.бондаренко// Дивослово.-2015.-№7-8.-С.14.

 

Варзацька Л. Типологія уроків української мови в системі компетентнісної освіти / Лариса Вархацька // Дивослово.-2015.-№9.-С.7.

 

 Методичні рекомендації щодо вивчення української мови й літератури у 2015-2016 році навчальному  році // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.2.

 

Календарно-тематичне планування уроків української мови й літератури для 7 класу// Дивослово.-2015.-№7-8.-С.9.

 

Омельчук С.Нормативність культури мовлення в учнівських науково-дослідницьких роботах з української мови / Сергій Омельчук // Дивослово.-2015.-№9.-С.2.

 

Омельчук С.Функціювання терміносполук зі збірним числівником у царині української лінгвометодики / С. Омельчук // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.18.

 

Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5-11 класів на 2015/16 н.р.(зі змінами , затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015р.№585)// Укр.мова та література .- 2015.-№15-16.- С.13.

 

Ревчук С.Компетентнысно зорыэнтованы завдання у практиці вчителя-словесника / С.Ревчук // Дивослово.-2015.-№9.-С.22.

 

 

 Фасоля А. Компетентнысно зорыэнтованы завдання : проблеми термынологыъ , типологыъ , створення / А.Фасоля // Дивослово.-2015.-№9.-С.15.

 

Методика викладання української літератури.

 

Бабіна М. Пісні літературного походження .,,Ще не вмерла України…"Павла Чубинського і Михайла Вербицького / М. Бабіна // Дивослово.-2015.- №9.- С.2.

 

Бутурлим Т. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер'яна Підмогильного ,,Місто"/ Т. Бутурлим // Дивослово.- 2015.- №9.- С.6.

 

Клюй О.,,І на тім рушникові": [ літературно-музична композиція для учнів 7-8класів]/О.Клюй // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.30.

 

 Мартинюк О.,,Чупакабра і чотири ,,мушкетери"Надії Гуменюк(урок позакласного читання у 7 класі) / О.Мартинюк // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.25.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2015-2016 році//  Укр.мова та література .- 2015.-№15-16.- С.4.

 

Національний Гімн нашої держави // Дивослово.-2015.- №9.- С.2.

 

Поліщук Н. Цвіт нашої нації : [літературний вернісаж для учнів 11 класу]/ Н.Поліщук // Дивослово.-2015.- №9.- С.22.

 

Програма з української літератури для 5-6 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання// Дивослово.-2015.-№9.-С.30.

 

Радчук В. Осягти Шевченка / В. Радчук // Дивослово.- 2015.- №9.- С.31.

 

Слотницька І. Становлення нової української літератури / І.Слотницька // Дивослово.-2015.- №9.- С.11.

 

Мовознавство

 

Богдан С. ,,…Гроші душу холодять":[ регулятив ,,гроші" в епістолярній поведінці Тараса Шевченка]/С.Богдан // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.46.

 

Городенська К. Тонкощі слововживання / К. Городенська // Дивослово.- 2015.- №9.- С.45.

 

 

Жаркова Р.Приручити мову : жіноче письмо у пошуках власного дискусу ( на матеріалі текстів Лесі Українки, Ольги Кобилянської , Уляни Кравченко) / Р. Жаркова // Дивослово.- 2015.- №9.- С.39.

 

Кравець Л. Метафоризація концепту місто в мові української поезії XX століття/ Л. Кравець // Дивослово.-2015.-№9.-С.38.

 

Медвідь Н.Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів  XVII – XVIII століть / Н.Медвідь // Дивослово.- 2015.- №9.- С. 42.

 

Степаненко М. Найсучасніші зміни в лексико-семантичному ладі української мови / М. Степаненко // Дивослово.-2015.- №9.- С.35.

 

Фурса В. Новітні тенденції родового розмежування іншомовних невідмінюваних  іменників / В.Фурса // Дивослово.-2015.-№9.-С.41.

 

                      Літературознавство.

 

Білоус П. Для чого було створено ,, Слово про Ігорів похід"/ П.Білоус // Дивослово.-2015.-№9.-С.51.

 

Брайко О.Повість Володимира Винниченка,,Голота"і рання проза Максима Горького:до типології індивідуальних стилів / О.Брайко// Дивослово.-2015.-№7-8.-С.61.

 

Дисак Ф.Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України / Ф.Дисак // Дивослово.-2015.-№9.-С.44.

 

Ільницький М. Своє і позичене : ,,Лис Микита" Івана Франка і ,,Райнеке-Лис" Йогана Вофганга Гете / М. Ільницький // Дивослово.-2015.-№9.-С.47.

 

Нахлік Є. Іван Франко і російська інвазія : до 100-річчя початку Першої світової війни / Є.Нахлік // Дивослово.-2015.-№9.-С.54.

 

Панченко В.Хутір з ім'ям ,,Надія":[ про життя і творчість Івана Тобілевича ] / В.Панченко// Дивослово.-2015.-№7-8.-С.46.

 

Сиротенко В. Таборові мотиви у творчості поетів – донбасівців Василя Стуса , Миколи Руденка та Івана Світличного / В. Сиротенко // Дивослово.-2015.-№9.-С.56.

 

Сулима М. Книжка з ,,чорнобильської бібліотеки"/ М. Сулима // Дивослово.-2015.-№9.-С.61.

 

 

Рецензії

 

Ільницький М. Лоцман в антологічному морі / М. Ільницький // Дивослово.-2015.-№9.-С.64.

 

Тимошик М.Про найцінніший скарб нації – з позиції новітньої мовознавчої науки / М.Тимошик // Дивослово.-2015.-№7-8.-С.70.

 

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць