Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2016 рік

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” , ,,Слово і час" за перший  квартал 2016 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Бабак В. Аудіювання тексту монологічного характеру : [ розвиток мовлення]/ В. Бабак // Укр.мова та література .-2016.- №5-6.- С.28.

 

Голуб О. Удосконалення уроків розвитку мовлення : [ відповідно до вимог ЗНО]/ О. Голуб// Укр.мова та література .-2016.- №3-4.- С.35.

 

Дем 'яненко С. ,, Мова – життя духовного основа ":[ інтелектуальна гра]/ С.Дем'янеко, Н. Гаєвська // Дивослово.- 2016.-№1.- С.26.

 

Друль О. Адескриптивна проскрипція ( про чергування  у / в ) / О.Друль // // Укр.мова та література .-2016.- №5-6.- С.10.

 

Дяченко Н. Прислівник . Узагальнення та систематизація вивченого /

 Н. Дяченко // Укр.мова та література .-2016.- №5-6.- С.28.

 

Зелінка Н. Іду на Тарасову гору : [ звертання непоширені й поширені.Розділові знаки при звертанні]/ Н.Зелінка // Укр.мова та література .-2016.- №3-4.- С.10.

 

Кислухо Т. Учимося правильно писати : [само диктанти з української мови .5-7 класи]/ Т. Кислухо Зелінка // Укр.мова та література .-2016.- №3-4.- С.53.

 

Криворотенко О.Реалізація  ідей акмеосвіти на особистісно зорієнтованому уроці літератури / О. Криворотенко // Дивослово.- 2016.-№1.- С.2.

 

Павлів І. Чайна симфонія ( Урок узагальнення й систематизації вивченого з теми ,,Прикметник“)/ І. Павлів// Дивослово.- 2016.-№1.- С.8.

 

Піскорська Л. Генштальт-завдання на уроках української мови та літератури / Л.Піскорська , Т. Любчич// Дивослово.- 2016.-№3.- С.8.

 

Римарчук Н. Службові частини мови та вигук .Узагальнення й систематизація знань / Н. Римарчук // Дивослово.- 2016.-№3.- С.5.

 

Що ви знаєте про українську мову ? : [ до Міжнародного дня рідної мови мовознавець , професор Міхаель Мозер ( Австрія) у столичній книгарні провів лекцію]// Укр. Мова та література.- 2016.- №5-6.- с.7.

  

Методика викладання української літератури.

 

Богдан Н. Григір Тютюнник .Новела ,,Три зозулі з поклоном"/ Н. Богдан  //  Укр.мова та література.- 2016.- №5-6.- С.61.

 

Братусь М. Лінгвокраїнознавий аспект вивчення творчості Тараса  з української мови як іноземної  / М. Братусь // Дивослово.- 2016.- №3.- С.28.

 

Букша М.Твір , що єднає минуле , теперішнє і майбутнє : [ урок за поезією ,,Заповіт"]/ М. Букша // Дивослово.- 2016.- №3.- С.25.

 

Буряк О. Внутрішня сила та краса жінки-матері (за поемою Т.Г.Шевченка ,,Наймичка")  : урок-психологічне дослідження / О. Буряк //  Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.30.

 

Видашенко Н.Концепт України й українців у щоденникових записах Олександра Довженка та Аркадія Любченка / Н.Видащенко// Дивослово.- 2016.- №1.- С.21.

 

Дубина Н. ,, Не перевелися й  лицарі на нашій землі":[ урок позакласного читання за оповіданням ,,Ніч перед боєм" Олександра Довженка]/ Н. Дубина// Дивослово.- 2016.- №1.- С.16.

 

Калюта В. Юрій Мушкетик ,,Жовтий цвіт кульбаби": [ історична повість]/ В. Калюта //  Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.43.

 

Ковалець Л. ,,Нема світа понад рідне":[ образ Буковини в художньому осягненні Юрія Федьковича]/ Л. Ковалець // Слово і час.-2016.- №6.- С.3.

 

Каландирець І. Живе слово зраненого птаха з-за  океану … за творчістю Миколи Щербака : [ урок літератури рідного краю] / І. Каландирець //  Укр.мова та література.- 2016.- №5-6.- С.43.

 

Макаренко Л. Нестандартні форми контролю знань за творчістю Кобзаря / Л. Макаренко// Дивослово.- 2016.- №3.- С.31.

 

Монастирська Н. Іван Карпенко-Карий ,,Сто тисяч ":[ проблема бездуховності людини., засліпленої прагненням до наживи . Проблема влади грошей ]/ Н. Монастирська // Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.19.

 

Моренець В. Ефект високої башти : [про творчість Юрія Андруховича]/ В. Моренець.-Слово і час.- 2016.-№ 1.-С.19.

 

Онлайн-ресурси , де можна почитати про літературу // Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.6.

 

Пахаренко В. Матеріали та методичні рекомендації до вступних занять з української літератури у 8 – му класі / В. Пахаренко // Укр.мова та література.- 2016.- №5-6.- С.84.

 

Рибка М. Михайло Коцюбинський ,,Дорогою ціною":[ на прикладі героїв твору Остапа і Соломії дослідити , як випробування гартують характер людини]/ М. Рибка // Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.30.

 

Серветник О. Тарас Шевченко ,, І мертвим , і живим , і ненародженим…": [знайомство учнів зі змістом послання  Шевченка до нащадків]/ О. Серветник // Укр.мова та література.- 2016.- №3-4.- С.26.

 

Сітькова І. Тарас Шевченко .,,Давидові псалми ".,,Ісая .Глава 35" : [ урок у 9 класі]/ І.Сітькова // Дивослово.- 2016.- №3.- С.20.

 

Суздальцева Т. Категорії добра і зла у драмі Володимира Винниченка ,,Гріх":[ профільний рівень]/ Т. Суздальцева // Укр.мова та література.- 2016.- №5-6.- С.50.

 

Уманська Т. Олесь Гончар .Новела ,, За мить щастя" : [ 11-й клас]/ Т. Уманська // Укр.мова та література.- 2016.- №5-6.- С.56.

 

Федунь М.Західноукраїнське шевченкознавство першої половини XX століття на уроках літератури / М. Федунь // Дивослово.- 2016.- №3.- С.17.

 

Хомеча Н. ,,…А слава – заповідь моя": Тарас Шевченко в рецепції поетів кінця XX – початку XXI століття/ Н. Хомеча // Дивослово.- 2016.- №3.- С.12.

 

Цимбаляк М. У вінок Марії . Богородична тема у творчості галицьких поетів : [ урок літератури рідного краю]/ М. Цимбаляк // Укр. Мова та література.- 2016.- №5-6.- С.20.

 

Чайка Л.,,Велика нещаслива земля“: [урок-дослідження за кіноповістю ,, Україна в огні" Олександра Довженка]/ Л.Чайка // Дивослово.- 2016.- №1.- С.12.

 

Черемісова О. Небаченої величі і краси , який не мав рівних у світі : [ за романом П.Загребельного ,, Диво"]/ О. Черемісова// Укр. Мова та література.- 2016.- №5-6.- С.66.

 

Мовознавство

 

Демська О. До початків лексикографування омонімів у європейській традиції / О. Демська // Дивослово.- 2016.- №1.- С.35.

 

Зорівчак Р. Вільям Ричард Морфіл – перший україніст Великобританії  / Р. Зорівчак // Слово і час.-2016.-№1.- С.36.

 

Карповець Х. До питання про асиміляцію за місцем і способом творення / Х. Карповець // Дивослово.- 2016.- №3.- С.38.

 

Кулаківська О. Зауваги щодо доцільності вживання деяких іншомовних слів / О. Кулаківська // Дивослово.- 2016.- №3.- С.40.

 

Кумеда О.  Пантелеймон Куліш : письменник , етнограф , мовознавець / О. Кумеда // Дивослово.- 2016.- №3.- С.42.

 

Омельчук С. Граматична структура умови тестових завданьз української мови у форматі ЗНО / С. Омельчук // Дивослово.- 2016.- №1.- С.40.

 

Перфілова Н. Русизми . Результат двомовності чи низької культури мовлення ? Суржик / Н. Перфілова // Українська мова та література .- 2016.-  (№5-6 ).- С.70.

 

Радчук В.Як перекласти поетичне ,,ледь-ледь"? / В. Радчук// Дивослово.- 2016.- №3.- С.33.

 

Редька О. Синтаксичні параметри науково-навчального юридичного тексту / О.Редька // Дивослово.- 2016.- №1.- С.44.

 

Ющук І. Правда і кривда ; Початок і кінець : [ наша мова – наша історія]/ І. Ющук // Дивослово.- 2016.- №1.- С.47.

 

                      Літературознавство.

 

Вівчарик Н. Григор Лужницький  : митець , який назавжди залишається українцем / Н. Вівчарик // Дивослово.- 2016.- №3.- С.54.

 

Вздульська В. Українська підліткова література 2000-2015 років ( стислий оглід художньої прози/ В. Вздульська // Дивослово.- 2016.- №1.- С.48.

 

Григорчук Ю. Мандрівник (НОМО YITOR)- герой повістей Віри Вовк / Ю.Григорчук // Дивослово.- 2016.- №1.- С.53.

 

Джиджора Є. Структурні властивості сомволу у середньовічному літературному творі / Є. Джиджора // Слово і час.-2016.-№1.- С.13.

 

Матвійчук У. Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики / У. Матвійчук // Слово і час.-2016.-№1.- С.80.

 

Нежива Л. ,,Слова , що можуть гриміти , як грім , і світити , як зорі": експресіонізм у системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово.- 2016.- №1.- С.58.

 

Пахаренко В. Міфотворча місія геніального мистецтва : [ порівняльний аналіз механізмів функціонування геніальності й міфотворення та образотворення]/ В. Пахаренко // Дивослово.- 2016.- №3.- С.47.

 

Тарасюк Н. Ісорія дослідження . Історичні постаті в українській та західноєвропейській літературах / Н. Тарасюк // Українська мова та література .- 2016.-  (№5-6 ).- С.78.

Рецензії

 

Жигун С. Лабіринти і горизонти українського неореалізму : монографія / С. Жигун .- К.: Бізнесполіграф , 2015.

 

 

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць