Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

 

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова.

 

 

 

/ Інформаційний бюлетень

за другий квартал 2015 року /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х о т и н

2015 р.

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за другий квартал 2015 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Вечерова К. Просте речення . Члени речення . Складне речення : [ урок в 11 класі]/ К. Вечерова // Дивослово.- 2015.-№5.- С.8.

 

Маркова Н. Повторення вивченого за рік : [ узагальнення знань восьмикласників із синтаксису та пунктуації]/ Н. Маркова // Дивослово.- 2015.-№4.- С.17.

 

Омельчук С.  Нормативи у трактуванні змісту навчального матеріалу чинної програми з української мови для основної школи / Сергій Омельчук // Дивослово.- 2015.-№5.- С.2.

 

 Панченков А. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2015 року / А. Панченков // Дивослово.- 2015.-№4.- С.8.

 

Романюк С. Заліковий зошит підсумкової контрольної роботи за рік з української мови та літератури ( 5 клас)/ С. Романюк // Дивослово.- 2015.-№4.- С.21.

 

Третьякова Л. Вивчаємо складне безсполучникове речення на народознавчому матеріалі / Л. Третьякова // Дивослово.- 2015.-№5.- С.19.

 

Цінько С. Мобільні технології альтернативний засіб вивчення української мови / С. Цвінько , Д. Марєєв // Дивослово.- 2015.-№6.- С.4.

 

Ющук І. Мова – зброя стратегічна (політичний і психологічний аспект мовного питання) / Іван Ющук // Дивослово.- 2015.-№6.- С.2.

 

 

 

Методика викладання української літератури.

 

Дуняшенко Н.Знайомимося з Русаловською із 7-В : [ цикл уроків української літератури у 7 класі з ІКТ-супроводом .За новою програмою]/

 Н. Дуняшенко // Дивослово.- 2015.-№6.- С.6.

 

Кицан О. Поет із казкою у серці : [ Василь Головобородько : наукове пізнання і методичне опрацювання]/ О. Кицан // Дивослово.- 2015.-№4.- С.25.

 

Лапіна А. Перевіряємо якість читання програмових творів ( тестові завдання за варіантами) / А. Лапіна// Дивослово.- 2015.-№5.- С.12.

 

Мартинюк О. ,,Здається , байка просто бреше , а справді – правду ясну чеше":[ урок у 6 класі]/ О.Мартинюк // Дивослово.- 2015.-№4.- С.14.

 

Павлів І. Дивосвіт природи в поезіях Богдана Радиша-Мартинюка ( урок у 6 класі) / І. Павлів // Дивослово.- 2015.-№5.- С.22.

 

Романенко Ю. ,, Ці вірші – такі собі спалахи , осяяння ":[ узагальнення вивченого про частку на матеріалі творів Василя Голобородька]/ Ю. Романенко// Дивослово.- 2015.-№4.- С.33.

 

      Слюсар А. ,,Русалонька із 7-В , або Прокляття роду  Кулаківських ":

[ підсумковий урок у 7 класі]/ А. Слюсар // Дивослово.- 2015.-№6.- С.14.

 

Соснова В. ,,Усі знають – дощ перестане…":[ Василь Головобородько : наукове пізнання і методичне опрацювання]/ В. Соснова // Дивослово.- 2015.-№4.- С.30.

 

     Шарупа Л. Павло Загребельний і його Роксолана : [ літературно-музична композиція]/ Л. Шарупа // Дивослово.- 2015.-№6.- С.31.

 

Мовознавство.

 

    Брага І. ,, Клуб бойового суржику " , або Українсько – російський суржик у соціальній мережі  Facebook  / І. Брага // Дивослово.- 2015.-№5.- С.32.

 

     Брага І. ,, Клуб бойового суржику " , або Українсько – російський суржик у соціальній мережі  Facebook  / І. Брага // Дивослово.- 2015.-№6.- С.35.

 

    Гажук – Котик Л. Стилістичні особливості  використання  етикетних формул в українських говірках Північної Буковини / Л. Гажук – Котик // Дивослово.- №4.- С.44.

 

   Грицина В. Особливості функціонування вставлених конструкцій в офіційно-діловому стилі / В. Грицина // Дивослово.- 2015.-№5.- С.35.

 

Задорожний В. Ну дуже оригінальний мово розвиток  : [ проблема способу і засобів передачі в українській мові ,,європейських звуків [ g] та [ h] /

В. Задорожний // Дивослово.- №4.- С.38.

 

    Калита О. Стилістичний аналіз художнього тексту за мовним рівнянням : [ на прикладі уривка з оповідання  Володимира Винниченка ,,Студент"]/ О. Калита // Дивослово.- №4.- С.47.

 

      Соснова М. Метафора як складник відображення дійсності в романі Ліни Костенко ,,Записки українського самашедшего"/ М. Соснова // Дивослово.- №6.- С.39.

 

   Тищенко О. Динаміка інтернет- спілкування наживо ( мовний і прагматичний аспекти ) / О. Тищенко // Дивослово.- №5.- С.26.

 

                      Літературознавство.

 

   Барабаш Ю. Під знаком бароко : Гоголь і традиції староукраїнського театру / Ю. Барабаш  // Дивослово.- №6.- С.41.

 

    Іванишин П. Поезія Петра Скунця як перегук із традицією Шевченка /

 П. Іванишин // Дивослово.- №5.- С.38.

 

   Нежива Л. ,,Ляпас громадського смаку :[на прикладі творчості Володимира Винниченка]/ Л. Нежива // Дивослово.- №4.- С.56.

 

    Приліпко І. Духовенство в умовах тоталітарного режиму : [ на прикладі творчості Володимира Винниченка] / І. Приліпко // Дивослово.- №4.- С.50.

 

  Селігей П. Знати минуле – розуміти сучасне – творити майбутнє : [ роздуми над книжкою Півторак Г. ,,Українці : звідки ми і наша мова : дослідження , факти,  документи ]/ П. Селігей // Дивослово.- №6.- С.59.

 

      Тищенко З. Національна ментальність у кольоропластиці прози Михайла Чабанівського / З. Тищенко // Дивослово.- №6.- С.55.

 

     Токмаль Г. Діалог лірики Івана Світличного з Тарасом Шевченком /

 Г. Токмаль // Дивослово.- №5.- С.44.

 

     Шаф О. Лірика Оксани Забужко : альтернативна культурна версія / Ольга Шаф // Дивослово.- №6.- С.47.

 

 

Рецензії

 

    Вірченко Т. Розкодування Шевченкових підтекстів / Т. Вірченко// Дивослово.- №5.- С.63.

 

  Дроздовський Д. Етика та естетика понад часом : вічне наближення до Шевченка / Д. Дроздовський // Дивослово.- №5.- С.61.

 

    Ходацька О. Посібник нового покоління  : [ рец. на І. Ющук . Українська мова 10-11 класи : навчальний посібник / І. Ющук .- Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015]/ О. Ходацька // Дивослово.- №6.- С.62.

 

 

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць