Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2014 рік

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-   офіційно;

-   методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

- мовознавство;

-  літературознавство;

- постаті;

-                 рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за четвертий       квартал 2014 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Без мови немає народу … Без письменства немає культурної спадщини :

[ слово головного редактора журналу ,,Українська мова та література О.Калюжної]// Укр.мова та література.- 2014.-№21(листоп.).- С.3.

 

Бондаренко Т. Формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури : [ креативна освіта з використанням інформаційних технологій]/ Тетяна Бондаренко // Укр.мова та література.- 2014.- №22(листоп.).- С.46.

 

Гламадзіна І.Словотвір . Орфографія . Систематизація й узагальнення з теми / І. Гламадзіна // Укр.мова та література.- 2014.- №20(жовт.).- С.20.

 

Дем'яненко С. ,,Мово моя материнська , квітни в душі й на вустах…":[ літературно-музична композиція]/ С.Дем'яненко// Дивослово.- 2014.- №10.- С.19.

 

Дрозд овський Д. Зустріч на Шевченковій ,,оновленій землі": [ олімпіада юних філологів] / Д. Дроздовський // Дивослово.- 2014.- №10.- С.11.

 

Казько Т. Краса рідного краю в поезії , музиці , живописі . Складнопідрядні речення з підрядними означальними / Тетяна Казько // Укр.мова та література.- 2014.-№21(листоп.).- С.21.

 

Могильницька Г.Шкільна лінгвістика – цілісна система чи набір фрагментів / Галина Могильницька  // Дивослово.- 2014.- №11.- С.7.

 

Пентилюк М. Стратегічні орієнтири підготовки майбутнього вчителя-словесника/ Марія Пентелюк // Дивослово.- 2014.- №10.- С.11.

 

Стародуб О. Формування й розвиток мовленнєво-комунікативних умінь учнів на уроках зв'язного мовлення / Оксана Стародуб //  Укр.мова та література.- 2014.-№21(листоп.).- С.42.

 

Скрипник Л.Самостійна робота студентів з використанням технології ОЗОН : [ методика викладання мови]/ Любов Скрипник// Дивослово.- 2014.- №12.- С.2.

 

Уманська Т.,, Моя душа – це храм чи купа цегли ?": [ урок розвитку мовлення]/ Т. Уманська //  Укр.мова та література.- 2014.-№20(жовт.).- С.33.

 

Шиліна Г. Класно-дистанційна форма навчання на уроках української мови та заняттях факультативу  в до профільних класах середньої школи / Галина Шиліна // Дивослово.- 2014.- №10.- С.2.

 

Ющук І. ,, І вражою злою кров'ю …":[ до Дня Української писемності та мови] / І. Ющук // Дивослово.- 2014.- №10.- С.16.

 

Методика викладання української літератури.

 

Андрухович Ю. ,, Література мала б викладатись як дуже вільна і персональна дисципліна": [ сучасний український письменник про роль літератури у суспільстві]/ Юрій Андрухович // Укр.мова та література.- 2014.- №21(листоп.).- С.5.

 

Дем'янченко С.,,Мушу випити келих до краю…":[ вивчаємо життя і творчість Євгена Маланюка]/ Світлана Дем'яненко// Дивослово.- 2014.- №11.- С.33.

 

Дем'янченко С.,,Мушу випити келих до краю…":[ вивчаємо життя і творчість Євгена Маланюка]/ Світлана Дем'яненко// Дивослово.- 2014.- №12.- С.14.

 

Коваленко М. Знедолене дитинство в оповіданнях Бориса Грінченка ,,Украла", ,,Дзвоник", ,,Сестриця Галя", ,, Батько та дочка" : [ урок позакласного читання] / М. Коваленко // Укр.мова та література.- 2014.- 20(жовт.).- С.28.

 

Ковальська Л. Прогулянка під дощем. Образ дощу в поезіях письменників Вінничини : [урок-подорож]/ Л. Ковальська // Укр.мова та література.- 2014.- №20(жовт.).- С.23.

 

Кордонська  А. ,, У нас люблять Остапа Вишню":[сценарій літературного вечора до 125-річчя письменника ]/ А.Кордонська // Дивослово.- 2014.- №11.- С.33.

Лакуша О. Розвиток національного театру , драматургії 1920-1930рр.Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша . Зв'язок із театром Леся Курбаса // Укр.мова та література.- 2014.- №20(жовт.).- С.38.

 

Манян Л.Аналіз творчості Богдана-Ігоря Антонича .Аполітичність, наскрізна життєствердність , метафоричність і міфологізм поезій ,, Автопортрет", ,,Зелена Євангелія"/ Людмила Манян // Укр.мова та література.- 2014.- №21(листоп.).- С.5.

 

Марко В. Поема Павла Тичин  ,, Похорон друга": [ Павло Тичина : наукове пізнання і методичне опрацювання] / В. Марко  // Дивослово.- 2014.- №10.- С.31.

 

Марченко Н.Співець вилюднення та вивільнення : [огляд життя і творчості Володимира Рутківського]/ Н.Марченко// Дивослово.- 2014.- №11.- С.15.

 

Неділя І. Тести для контрольних робіт з української літератури / І. Неділя , Г.Чирко Андрухович // Укр.мова та література.- 2014.- №21(листоп.).- С.9.

 

Павлів І.Володимир Рутківський ,, Джури козака Швайки":[ дидактичні матеріали і методичні орієнтири до вивчення твору / Ірина Павлів] // Дивослово.- 2014.- №11.- С.22.

 

Панькова Н. Світла нота ,,Соняшних кларнетів ":[ урок літератури] / Н. Панькова , Ю. Романенко// Дивослово.- 2014.- №10.- С.35.

 

Сергієнко А.Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури / Антоніна Сергієнко// Дивослово.- 2014.- №12.- С.7.

 

Слюсар А. Повість-казка Галини МАлик ,,Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії": [ урок – конкурс на найкращого читача] / А. Слюсар // Дивослово.- 2014.- №10.- С.8.

 

Український театральний авангард : Лесь Курбас і Микола Куліш // Укр.мова та література .- №20(жовт.).- С.6.

 

Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) : [ Павло Тичина : наукове пізнання і методичне опрацювання] / Р. Харчук // Дивослово.- 2014.- №10.- С.24.

 

Щербяк З. Ой хто , хто Миколая любить…: [ година спілкування]/ Зоя Щербяк.- 2014.- №22.- С.7.

 

Шабі С. Українська чарівна казка . Функціональні особливості квантитативних одиниць/ Світлана Шабі // Укр.мова та література.- 2014.- №21(листоп.).- С.29.

 

Шваєвська О.Проблема бездуховності людини , засліпленої прагненням наживи : [ за драмою І. Капенка-Карого ,, Сто тисяч"]/ О.Шваєвська// Дивослово.- 2014.- №12.- С.11.

Мовознавство.

 

БілокіньО.Земля із Шевченкової могили : символьна семантика та конотативні нашарування / Ольга Білокінь  // Дивослово.- 2014.- №11.- С.42.

 

Васейко Ю. Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору / Ю.Васейко // Дивослово.- 2014.- №10.- С.47.

 

Задорожна О. ,,Блаженний муж на лукаву не вступає раду":

[ лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Тарасом Шевченком] / О. Задорожна // Дивослово.- 2014.- №10.- С.40.

 

Іванова І. Шевченкове слово в українській рекламній творчості / І. Іванова // Дивослово.- 2014.- №10.- С.43.

 

Кравець Л. Метафоризація концепту земля в мові української поезії  XX століття / Лариса Кравець // Дивослово.- 2014.- №11.- С.39.

 

Кравчук Г. Сучасні дискусії навколо українського правопису : [зміни й доповнення мовознавців] / Г. Кравчук Дивослово.- 2014.- №12.- С.9.

 

Лаборева О.Славетні імена . Біографічні  довідки про видатних українських мовознавців / Ольга Лоборева // Укр.мова та література.- 2014.-№21(листоп.).- С.32.

Овчаренко Н. Терміни в художньому тексті : [ на матеріалі роману Марини Гримич ,,Егоїст"] / Наталя Овчаренко// Дивослово.- 2014.- №12.- С.28.

 

Рисак М. Василь Симоненко - ,,лицар на білому коні":[ вечір-пам'яті /

М. Рисак ] // Укр.мова та література.- 2014.-№22(листоп.).- С.38.

 

Степанченко О. Іван Франко ,,Перехресні стежки".Ідейно-художній зміст повісті , своєрідність композиції . Образ головного героя повісті Євгенія Рафаловича // Укр.мова та література.- 2014.-№22(листоп.).- С.22.

 

Тимчик Н. Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові / Н. Тимчик // Укр.мова та література.- 2014.-№22(листоп.).- С.10.

 

Харчук Б. Слово і народ :[ в оьороні української мови : ретроперспектива]/ Борис Харчук // Дивослово.- 2014.- №12.- С.31.

 

Цимбал Н. Формування української термінології органічної хімії / Н.Цимбал // Дивослово.- 2014.- №12.- С.25.

 

                      Літературознавство.

 

Качак Т. Література для дітей та юнацтва у 20-х роках XX століття // Дивослово.- 2014.- №11.- С.46.

 

Легка О. ,, Виростала я на землі , що від Бога": [ життєтворча сильветка Наталії Лівицької Холодної]/ О. Легка// Дивослово.- 2014.- №12.- С.43.

 

Микитюк В. ,,Майже всі викладачі-філологи університету є моїми учнями "(до 90-річчя від дня народження Івана Денисюка) // Дивослово.- 2014.- №11.- С.54.

 

Новак В. Проблема національної ідентичності героїв у творах Юрія Косача 1930-х років / Вікторія Новак // Дивослово.- 2014.- №12.- С.52.

 

Печарський А. Іван Франко - ,,дух , наука, думка, воля": психоаналітична парадигма творчості / А. Печарський // Дивослово.- 2014.- №10.- С.58.

 

Савчин В.Багатоголосе відлуння українського письменства у перекладах Миколи Лукаша / Валентина Савчин// Дивослово.- 2014.- №12.- С.38.

 

Ушкалов Л. Людина межі : Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / Л. Ушкалов // Дивослово.- 2014.- №10.- С.43.

 

Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) : [ літературний портрет]/ Р.Харчук // Дивослово.- 2014.- №11.- С.60.

Рецензії

 

Михида С. Діалог за вікном / С. Михида // Дивослово.- 2014.- №12.- С.58.

Рец. на Пахаренко В. Шевченко як геній . Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніальности поета : монографія / В. Пахаренко .- Черкаси : Брама-Україна, 2013.

 

      Зиморія М. Крізь сад письменницьких портретів / М. Зиморія,Н. Науменко// Дивослово.- 2014.- №12.- С.59.

    Рец.на Ткачук М.Українська література XX століття / М. Ткачук .- Тернопіль:Медобори, 2014.

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць