Повернутись в інформаційні ресурси

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

  

(Інформаційний бюлетень)

 І квартал

  

 

Хотин

2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за перший квартал 2014 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Бондаренко Н.Диктант як ефективний прийом навчання правопису /

Н. Бондаренко , Скрипець Н.// Дивослово.- 2014 .- №2.- С.2.

 

 Бутенко Л. Розвиток професійного мовлення майбутніх спеціалістів технічного профілю / Лариса Бутенко// Дивослово.- 2014.-№1.- С.18.

 

Ванзар Є. Простий і складений присудки .8 –й клас. // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.33.

 

Денисенко С. Тиждень української мови в школі : [з досвіду проведення предметних тижнів в школі] / С. Денисенко , З. Ляшенко// Укр. мова та література.- 2014.- №2.- С.17.

 

Дідук - Ступ'як Г. Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови в основній школі / Г. Дідук - Ступ'як // Дивослово.- 2014.-№1.- С.2.

Долінговська С.Вивчаємо фразеологію / С. Долінговська.// Дивослово.- 2014 .- №2.- С.10.

 

Коник Г. Складні випадки слововживання . 10-й клас / Г. Коник // Укр. мова та література.- 2014.- №2.- С.15.

 

Леонова Н. Прислівник як частина мови .7-й клас. // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.31.

 

Миколайчук Л. Прислів'я та приказки на уроках української мови у 5-6 класах / Л. Миколайчук // Укр. мова та література.- 2014.- №2.- С.42.

 

Павлів І. Бринить кришталь… : [ урок узагальнення й систематизації вивченого з тем ,, Дієприслівник"] / І. Павлів// Дивослово.- 2014.-№1.- С.7.

 

Ратушняк О. Методика аналізу та інтерпретації ліричного твору ( На матеріалі поезії Ліни Костенко,, Цей ліс живий . У нього добрі очі") / О. Ратушняк // Дивослово.- 2014 .- №2.- С.7.

 

Сухоребра О. Звертання . Поширені та непоширені .8-й клас

// Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.39.

 

Хом'як І. Мовленнєва компетентність викладача вищої школи / Іван Хом'як // Дивослово.- 2014.-№1.- С.13.

 

Цуканова Н. Складні випадки правопису іменних частин мови .10-й клас / Н. Цуканова // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.35.

 

Методика викладання української літератури.

 

Барабаш Ю. Ліричний дискурс гніву та каяття . Вірш Т. Шевченка ,, Чи то недоля та неволя …": спроба ,, повільного(пере)прочитання"/ Ю. Барабаш // Слово і час.- 2014.- №3.- С.19.

 

Даниленко І. Шевченко проти,,вінценосної громади": історія , аналіз та ре інтерпретація поеми-циклу,,Царі"/ І. Даниленко // Слово і час.- 2014.- №3.- С.26.

 

Кондратюк Л. Неповторний світ дитинства у повісті Василя Слапчука ,,Бджолинний бог і бджоленятко": [ література рідного краю] / Л. Кондратюк // Дивослово.- 2014.-№1.- С.23.

 

       Кордонська А. Мова – це оберіг людини і нації : [ літературна вітальня] /

 А. Кордонська // Дивослово.- 2014.-№1.- С.26.

 

      Котова І. Україна часів Тараса Шевченка ( на основі повісті  С. Васильченка ,,Широкий шлях") 5-й клас // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.23.

 

         Поплавська Т. ,, Заповіт" Т. Г. Шевченка – твір , що єднає минуле , теперішнє і майбутнє.7 –й клас // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.27.

 

        Прислів'я та приказки на уроках української мови та літератури у 5-6 класах // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.39.

 

Шимків Г. ,, У сім'ї вольній , новій ": [ літературно-музична композиція до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка] // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.18.

 

Чамата Н. Жанр поетичного послання у творчості Шевченка / Н. Чамата // Слово і час.- 2014.- №3.- С.51.

                                  Мовознавство.

 

Беценко Т. Фоностилістичний рівень філологічного аналізу художнього тексту( на прикладі поезії Павла Тичини ,, О панно Інно…" / Т. Беценко // Дивослово.- 2014.-№2.- С.32.

 

Войтко О. Мовна конференція ,,Якість та інклюзія в освіті : унікальна роль мов"( Страсбург , 18-19 верес.2013р.) // Укр. мова та література.- 2014.- №2.- С.4.

 

Задорожний В. Мистецтво словотвору / В. Задорожний // Дивослово.- 2014.-№2.- С.41.

 

Єршова І. Компоненти та категорії мовної комунікації / І. Єршова // Дивослово.- 2014.-№2.- С.37.

 

Кравець Л. Лінгвокогнітивна інтерпретація метафори / Л. Кравець // Дивослово.- 2014.-№1.- С.26.

 

Леонова Н. Тренінг як засіб формування комунікативної компетенції та мовленевої активності учнів / Наталія Леонова // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.11.

 

Мацько Л. Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур / Л. Мацько// Дивослово.- 2014.-№2.- С.19.

 

Переверзєва Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури / Ніна Перевєрзєва // Укр. мова та література.- 2014.- №1.- С.6.

 

Тарнашинська Л. Шевченко як духовна призма : національна онтологія українського шістдесятництва / Л. Тарнашинська // Слово і час.- 2014.- №3.- С.74.

 

ТищенкоО. Веб-чат : новий мовний мікросоціум  та його комунікативні сценарії / О. Тищенко// Дивослово.- 2014.-№1.- С.34.

 

Халіловська Л. Витоки сучасної української авіаційної термінології / Л. Халіловська // Дивослово.- 2014.-№2.- С.25.

 

Ющук І. Логічна структура дієслівних словоформ / Ющук І. // Дивослово.- 2014.-№2.- С.30.

                      Літературознавство.

 

Гнатюк М. Богдан Лепкий – син золотого Поділля / М. Гнатюк // Дивослово.- 2014.-№1.- С.49.

 

Гриців Н. творчість Василя Мисика в національно-культурному контексті українського художнього перекладу XX століття / Н. Гриців// Дивослово.- 2014.-№2.- С.52.

 

Єсипенко Д. Ливанський кедр на вітрах історії : [ літературна творчість Бориса Грінченка у критиці XX ст.] / Д. Єсипенко// Дивослово.- 2014.-№1.- С.40.

 

Ковальова Т. Творчість Миколи Куліша в контексті експресіоністської ,,драми крику"/ Т.Ковальова  // Слово і час.- 2-14.- №2.- С.45.

 

Ковальчук О. Візуальний досвід як основа філософії існування ( на матеріалі оповідання Михайла Коцюбинського ,,Для загального добра"/ О. Ковальчук // Дивослово.- 2014.-№2.- С.44.

 

Наєнко М. Університетська теорія літератури / М. Наєнко // Дивослово.- 2014.-№1.- С.53.

 

Нежива Л. ,, В прекрасних симфоніях слова , повних таємного чару": символізм у системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово.- 2014.-№2.- С.55.

 

Пультер С. До питання наукових досліджень з історії розвитку методики викладання української літератури в середній школі / С. Пультер // Дивослово.- 2014.-№1.- С.61.

 

Ратушняк О.Терень Масенко  -,, глодоський скарб" нашої поезії /

 О. Ратушняк // Дивослово.- 2014.-№1.- С.49.

 

         Харчук Р. Вірш Т. Шевченка ,, Якби-то , Богдане п'яний: трансформація образу гетьмана / Р. Харчук // Слово і час.- 2014.- №2.- С.3.

 

         Шумило Н. Дніпрова чайка : ,, Будуйте будинок нового життя"/ О. Шумило// Дивослово.- 2014.-№2.- С.48.

 

Рецензії

Кучер Н. Євген Сверстюк : гоголь і українська ніч / Н. кучер // Дивослово.- 2014.-№2.- С.61.

 

Приліпко І. Перший навчальний посібник з української текстології / Ірина Приліпко// Дивослово.- 2014.-№1.- С.63.

 

  Підготувала:  Ж.І. Грудецька

  Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць