Повернутись в інформаційні ресурси

 

Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

  

(Інформаційний бюлетень)

 ІІІ квартал

  

 

Хотин

2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                     офіційно;

-                     методика викладання української мови;

-                     методика викладання української літератури;

-                     мовознавство;

-                     літературознавство;

-                     постаті;

-                     рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” за перший квартал 2014 року та газети ,, Українська мова та література в школі.

 

Методика викладання української мови.

 

Бабійчук Т. Діалоги в позааудиторній самостійній роботі студента  з української мови / Т. Бабійчук// Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.46.

 

Байдусь С. Основні способи слово- та формотворення ( 6 клас) ; Числівник як частина мови ( 6 клас) / С. Байдусь // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.14.

 

Балагура Т. Диктанти з лінгвістичним завданням на шевченкознавчому матеріалі ( до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка) / Т. Балагура // Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.46.

 

Голуб Н. Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською мовою / Н. Голуб, Г. Шелехова , А. Ярмолюк // Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.19.

 

Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики : проблеми і перспективи / Ніна Голуб // Дивослово.- 2014.- №6.- С.14.

 

Голуб  Н. Реалізація завдань діяльності змістової лінії у процесі навчання української мови учнів 5-7 класів / Н. Голуб // Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.13.

 

Методи навчання української мови у системі компетентнісної освіти // Дивослово.- 2014.- №6.- С.13.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2014-2015 навчальному році // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.2.

 

Омельчук С. Методи і прийоми навчання української мови : сучасний стан проблеми / С. Омальчук // Дивослово.- 2014.- №6.- С.19.

 

Пентилюк  М.Типологія у контексті сучасної лінгводидатики /

 М. Пентилюк // Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.2.

 

Рудницька О. Краса і багатство української мови : [вступний урок у 6 класі] / О. Рудницька // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.6.

 

Семеног О. Правопис слів із чергуванням голосних і приголосних : [ урок у 10 класі] / О. Семеног ,Ю. Романенко// Дивослово.- 2014.- №6.- С.25.

 

Урок української мови в системі компетентнісної освіти // Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.63.

 

Янко Н. Формування стилістичних умінь в учнів початкових класів у процесі роботи над текстами різних типів ( лінгвометодичний аспект) / Н. Янко// Укр. мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.7.

 

Методика викладання української літератури.

 

Бондаренко Ю. Дослідження системних зв'язків образів-персонажів на уроках української літератури / Ю. Бондаренко // Укр.мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.30.

 

Криворотенко О. Елементи дебатних технологій на уроках літератури / О.Криворотенко// Дивослово.- 2014.- №6.- С.22.

 

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури  у 2014-2015 навчальному році // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.2.

 

Павлів І.З книжкою жити – з добром дружити : [вступний урок у 6 класі] / І. Павлів // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.8.

 

Павлів І.Календарно-тематичне планування з української літератури для 5 класу  / І. Павлів // Дивослово.- 2014.- №6.- С.9.

 

Програма з української літератури для 5 класу для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання // Дивослово.- 2014.-

№6.- С.2.

 

Слюсар А. Життя і творчість Осипа Турянського : [нестандартні форми контролю знань]/ А. Слюсар// Дивослово.- 2014.- №6.- С.30.

 

 

Ходаківська Л. Подільськими дорогами Тараса Шевченка( 8 клас) /

 Л. Ходаківська // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.34.

 

Чумак Т. ,, Краю мій зелений , вічна тривого …": [літературно-музична композиція, присвячена Михайлові Стельмаху] / Т. Чумак // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.26.

 

Яценко Т. До проблеми періодизації розвитку методики літератури як галузі наукового знання / Т. Яценко // Укр.мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.33.

 

Мовознавство.

 

Адах Н. Словотворчість Василя Барки/ Наталія Адах// Дивослово.- 2014.- №6.- С.38.

 

Городенська К. Нові явища та процеси в українському словотворенні на тлі словотвірних норм / К. Городенська // Дивослово.- 2014.- №6.- С.34.

 

Городенська К. Тонкощі слововживання / К. Городенська // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.51.

 

Задорожний В. Капітуаліція стійкого олив'яного солдатика ( мовознавча притча) / В. Задорожний // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.48.

 

Карпіловська Є. Мова на повсякчас / Є. Карпіловська// Дивослово.- 2014.- №6.- С.60.

 

Морозюк Н. Кольроназви у творчості Тараса Федюка / Н. Морозюк // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.53.

 

Поворознюк С. Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос / С.Поворознюк // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.44.

 

Романенко Ю. Мотиви і мотивація  навчальної діяльності . Основні проблеми та перспективи розв'язання / Ю. Романенко// Укр.мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.55.

 

    Шуневич О. Інтерпретація теорії множинного інтелекту  в процесі диференціації навчання української мови і літератури / О. Шуневич // Укр.мова і література в школі .- 2014.- №4.- С.51.

 

 

 

 

 

 

                      Літературознавство.

 

Александрова Г. ,, Мене народила доля словом…":[ Андрій Малишко : наукове осягнення] // Дивослово.- 2014.- №6.- С.54.

 

Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово.- 2014.- №6.- С.43.

 

Дубровський Р. Галина Гордасевич : портрет на тлі України / Роман Дубровський // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.75.

 

Ільницький М. Євген Маланюк // Дивослово.- 2014.- №6.- С.48.

 

Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус : діалог так і не відбувся // Дивослово.- 2014.- №6.- С.48.

 

Саєнко В. ,, Голівуд на березі Чорного моря"в інтерпретації митців доби Розстріляного Відродження / В. Саєнко// Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.58.

 

Яструбецька Г. Творчість Василя Стуса і сучасна свідомість / Галина Яструбецька // Дивослово.- 2014.- №7-8.- С.64.

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць