Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2018 рік

 


 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  Дивослово та ,,Слово і час" , «Українська мова і література в школі" за    третій  квартал 2018 року та газети

 ,, Українська мова та література . Можливе доповнення покажчика матеріалами за минулий квартал , які невчасно надійшли у бібліотеку.

 

Методика викладання української мови.

 

Бондаренко Н. Соціальне спрямування сучасних технологій навчання української мови старшокласників / Н. Бондаренко // Дивослово.- 2018.- №9.- С.2.

 

Ворох О. Вивчаємо дієприкметниковий зворот / О. Ворох // Дивослово.- 2018.- №9.- С.10.

 

Гошовська О. Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови та літератури через мовленнєву діяльність / О. Гошовська // Дивослово.- 2018.- №9.-С.7.

 

Ковальчук Л. Особливості біладекватної технології на уроках української мови та літератури / Л. Ковальчук // Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.53.

 

Методичні рекомендації щодо викладання української мови і літератури у 2018-2019 році стандарту   // Дивослово.- 2018.- №7-8.- С.93.

 

Панькова Н. Цікава фонетика . Дидактичні й лінгвістичні ігри , шаради , ребуси , лото , кросворди / Н. Панькова// Українська мова та література.- 2018.- №15-16.- С.39

 

Пефілова Н. Інтеграція ідей сталого розвитку в роботі вчителя –філолога / Н. Пефілова // Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.28.

 

Пефілова Н.  Система підготовки учнів до олімпіади з української мови /      Н. Пефілова // Українська мова та література.- 2018.- №15-16.- С.69.

 

 

Українська мова . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання . 10-й клас. Рівень стандарту   // Дивослово.- 2018.- №7-8.- С.2.

 

Українська мова . Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.10-й клас . Профільний рівень стандарту   // Дивослово.- 2018.- №7-8.- С.32.

 

Чеснокова М.Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв'язку . Наскрізні лінії в освітньому процесі Нової української школи.9 клас / М. Чеснокова // Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.43.

 

Методика викладання української літератури.

 

Бабак В. Володимир Івасюк – відомий український поет і композитор : [ творчий урок]/ В. Бабак // Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.14.

 

Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки / І. Баранюк // Дивослово.- 2018.- №9.- С.24.

 

Витрикуш І. Іван Франко . ,, Фарбований лис " . Образ лиса / І. Витрикуш// Дивослово.- 2018.- №9.- С.20.

 

Кизименко О. Нестандартні уроки української літератури / О. Кизименко// Українська мова та література .- 2018.- №11-12.- С.61.

 

Лицарство й відвага запорозьких козаків . Народні перекази ,, Білгородський кисіль", ,, Прийом у запорожці" , ,, Ой Морозе , Морозенку" // Українська мова та література.- 2018.- №15-16.- С.20.

 

Неділя І. Володимир Рутківський ,, Джури козака Швайки". Частина друга ,, На козацьких островах"/ І. Неділя , Г.Чирко// Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.61.

 

Неділя І.  Іван Франко ,, Захар Беркут"7 клас./ І. Неділя , Г.Чирко// Українська мова та література.- 2018.- №13-14 (лип. ).- С.75.

 

Соловій Я. ,, Я ( романтика) "Миколи Хвильового . Проблема добра і зла , внутрішнього роздвоєння людини . Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій// Українська мова та література.- 2018.- №15-16.- С.33.

 

Українська література . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання . 10-й клас. Рівень стандарту стандарту   // Дивослово.- 2018.- №7-8.- С.16.

 

Українська література . Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів .10-й клас. Профільний рівень стандарту   // Дивослово.- 2018.- №7-8.- С.61.

 

Федорук О. Епіграфи в Кулішевому романі ,, Чорна рада"/ О. Федорук // Слово і час.- 2018.- № 9.- С.56.

 

Хандрук Л. Відкриття хитрості й пихатості Микити в казці Івана Франка / Л. Хандук// Дивослово.- 2018.- №9.- С.18.

 

Явдокимова В. ,, Я ніколи в житті не належав собі …":[ сценарій заходу для старшокласників до 100 річчя Василя Сухомлинського] / В. Явдокимова // Дивослово.- 2018.- №9.- С.30.

 

                                             Мовознавство

 

Міньковська І.Транскрибування й транслітерування .Можливості та проблеми застосування в Україні / І . Міньковська // Українська мова та література .- 2018.- №11-12.- С.23.

 

Міжнародний конкурс імені Петра Яцика : монологи через 18 років / влас.кор. // Літературна Україна.- 2018.- 20 верес. ( №34).- С.6.

 

Радчук В. Протей чи Янус ? ( Про різновиди перекладу)  / В. Радчук// Дивослово.- 2018.- №9.- С.36.

 

                      Літературознавство.

 

Бистрова О. Принципи фотографії як складники поетики літературного твору / О. Бистрова// Слово і час.- 2018.- № 9.- С.33.

 

Білоус П. Стародавні шкільні звичаї / П. Білоус // Дивослово.- 2018.- №9.- С.47.

 

Брайко  О. Роман Л. Толстого ,, Воскресіння "і повість В. Винниченка  ,,Краса і сила" : між текстові перегуки й особливості індивідуального художнього мислення/ О. Брайко// Слово і час.- 2018.- № 9.- С.42.

 

Глушковецька Н. Основні етапи оприлюднення та літературознавчого осмислення епістолярної спадщини Василя Стуса / Н. Глушковецька// Слово і час.- 2018.- №6.- С.12.

 

Горболіс Л. Із секретів творчості Володимира Корнійчука: інтермедіальний вектор осмислення /Л. Горболіс// Слово і час.- 2018.- №6.- С.22.

 

Дробот Н. Марко Кропивницький – батько українського театру: [інтегрований дослідницько-пошуковий проект]/ Н. Дробот// Українська мова та література .- 2018.- №11-12.- С.46.

 

Єфремов В. Функціонування образу-топосу каменя в художньому просторі поетичної збірки ,, Рінь"Олега Ольжича / В. Єфремов // Слово і час.- 2018.- № 8.- С.19.

 

Нахлік Є. Франкові ,, Конкістадори": поетизація здобудницького героїзму / Є. Нахалік// Слово і час.- 2018.- № 8.- С.26.

 

Поліщук Я. Інкорпорація документального ресурсу в сучасній художній літературі / Я. Поліщук // Слово і час.- 2018.- № 9.- С.3.

 

Поліщук Я. Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса / Я. Поліщук // Слово і час.- 2018.- №6.- С.3.

 

 Салевич П. Традиція , образ мислення автора ,, Слова о полку Ігоревім"/ П. Салевич // Слово і час.- 2018.- №6.- С.50.

 

Шевець В. Геній українського перекладу . Величний шлях Миколи Лукаша / В. Шевець // Українська мова та література .- 2018.- №11-12.- С.37.

 

Рецензії

 

Александрова Г. ,, Велика проза"української діаспори1940-1980-х років:європейський вектор української літератури [Лущій С.Романістика української діаспори1960-1980рр.: проблематика , жанрово-стильові парадигми] / Г.Александрова// Слово і час.- 2018.- № 9.- С.123.

 

Гон О. Письмо про СЕБЕ в історії французького роману як антропологічна лабораторія [ Павленко Ю.Чорнильна історія . Письмо про СЕБЕ фікційного суб'єкта ( на матеріалі французького роману  XVIII- поч..XXI ст.] / О. Гон // Слово і час.- 2018.- № 8.- С.110.

 

Ільницький М. ,, Коренева система"літературного пограниччя [ Барабаш Ю. ,, Вулиця крокодилів"/ Невський проспект . І поза ним."Письменник на етнокультурному пограниччі]/ М. Ільницький// Слово і час.- 2018.- № 8.- С.96.

 

Кіраль С. Лабіринти життєтворчості української Аріадни : нове прочитання Наталії Кобринської [ Швець А. ,, Жінка з хистом Аріадни":Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному , світоглядному і творчому вимірах]/ С. Кіраль// Слово і час.- 2018.- № 9.- С.120.

 

        Михайлова Т. Близькі , потрібні , натотожні : паремій та фразеологічні перлини у ,, Короткому українсько-польському словнику усталених виразів"/ Т. Михайлова , Д. Єсипенко // Дивослово.- 2018.- №9.- С.64.

 

 

                          Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                          Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць