Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" , «Українська мова і література в школі" за       перший  квартал 2020 року та газети ,, Українська мова та література . Можливе доповнення покажчика матеріалами за минулий квартал , які невчасно надійшли у бібліотеку.

 

Методика викладання української мови.

 

Володіння мовою – вагомий засіб впливу педагога на свою авдиторію / влас.кор.//Українська мова та література .- 2020.- №1.- С30.

 

Грамотне усне мовлення – вправне письмо.Іван Хом'як про мову як чинник формування людини та мовні проблеми українського сьогодення / влас.кор.  // Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.24.

 

Дослідження мовної ситуації як приклад учнівського проекту для участі в МАН  // Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.40.

 

Мова як гарант . Основні новели Закону України ,, Про забезпечення функціонування української мови як державної"//Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.10.

 

Оскирко О. Повторення вивченого з мови (урок гра у 10-му класі) / О. Оскирко// Дивослово.- 2020.- №1.- С.19.

 

Рева О. Урок до Міжнародного дня рідної мови з використанням текстоцентричних технологій (9 клас) / О. Рева // Дивослово.- 2020.- №1.- С.6.

 

Фразеологізми в мовлені : [ урок повторення та поглиблення набутих знань]  // Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.46.

 

Шевченко О. Числівники кількісні і порядкові / О. Шевченко// Дивослово.- 2020.- №1.- С.25.

 

6 фактів про українську мову // Українська мова та література .- 2020 №1.- С.

 

Шимон Ю. Мова як гарант . Основні новели Закону України ,, Про забезпечення функціонування української мови як державної"/

 Ю. Шимон.//Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.10.

 

Шість фактів про українську мову / влас.кор.//Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.8.

 

Як  змусити інших слухати ? Володіння мовою- вагомий засіб впливу педагога на свою авдиторію //Українська мова та література .- 2020.- №1.- С30.

 

Методика викладання української літератури.

 

Василенко В. Між хутором і світом : трикнижжя ,,OST"Уласа Самчука / В. Василенко // Слово і час.- 2020.- №1.- С.3.

 

Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання / Ю.Івакін// Слово і час.- 2020.- №1.- С.39.

 

Із  літературної та епістолярної спадщини Максима Рильського: [ переднє слово , підготовка текстів та коментарі] // Слово і час.- 2020.- №2.- С.92.

 

Наєнко М. Основні і додаткові ,,свідчення" Максима Рильського в ,,опері СВУ"/ М. Наєнко // Слово і час.- 2020.- №2.- С.87.

 

Нахлік Є.Іван Котляревський у рецепції Івана Франка / Є. Нахлік// Слово і час.- 2020.- №1.- С.28.

 

Новацький А. Роль пам'яті в будуванні національної ідентичності . ,, Країна гіркої ніжності " Володимира Лиса / А. Новацький // Слово і час.- 2020.- №1.- С.40.

 

Рязанцева Т. Дискурс війни в поезії Олекси Стефановича / Т. Рязанцева // Слово і час.- 2020.- №1.- С.29.

 

Сорока Г. Урок за новелою Ольги Кобилянської ,,Valse melancoligue"(10 клас) / Г. Сорока// Дивослово.- 2020.- №1.- С.9.

 

Сулима М. Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда / М. Сулима // Слово і час.- 2020.- №1.- С.118.

 

Фразеологізми в мовленні . Урок повторення та поглиблення набутих знань //Українська мова та література .- 2020.- №1.- С46.

 

Харчук Р.Шевченківська тема у спадщині історика й педагога Миколи Володимировича Стороженка(1861-1944) / Р. Харчук // Слово і час.- 2020.- №1.- С.102.

 

 Шацька Н. Формування читацького інтересу (форми заохочення здобування освіти ) / Н. Шацька // Дивослово.- 2020.- №1.- С.2.

 

Штефуряк Н. Вивчаємо творчість Богдана Лепкого (7клас) / Н. Штефуряк// Дивослово.- 2020.- №1.- С.15.

 

                                             Мовознавство

 

Діалекти Бойківщини. Лексичне багатство мови Карпатського регіону  //Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.60.

 

Дослідження мовної ситуації як приклад учнівського проекту для участі в МАН

 

Мойсієнко А. Кореферентні номінації в сонетних текстах/ А.Мойсієнко// Дивослово.- 2020.- №1.- С.31.

 

 Ющук І.Оновлений правопис / І. Ющук   // Дивослово.- 2020.- №1.- С.27.

 

                      Літературознавство.

 

Баган О. Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби : [ до 130-річчя Михайла Рудницького]/ О. Баган // Дивослово.- 2020.- №1.- С.49.

 

Герасименко Н. Новий герой сучасної воєнної прози ( на матеріалі книжок про Майдан та війну на Донбасі) / Н. Герасименко// Слово і час.- 2020.- №3.- С.55.

 

Діалекти Бойківщини. Лексичне багатство мови Карпатського регіону//Українська мова та література .- 2020.- №1.- С60.

 

Моя бабуся приповідала . Збереження українського локального фольклору   //Українська мова та література .- 2020.- №1.- С.74.

 

Михайлова Т. Проза Василя Стуса та Франца Кафки : спроба компаративного прочитання / Т. Михайлова// Дивослово.- 2020.- №1.- С.40.

 

Приліпко І. ,, Текст як конденсатор культурної пам'яті "інтелектуальний простір прози Валерія Шевчука / І. Приліпко // Слово і час.- 2020.- №2.- С.55.

 

Резніченко Ю. Поняття наративна модель у сучасному українському літературознавстві/ Ю.Резніченко// Дивослово.- 2020.- №1.- С.34.

 

Рецензії

 

Астаф'єв О.Нова книжка про поезію Віри Вовк [ Гаврилюк Н.Під плахтою неба : поезія Віри Вовк]/ О. Астаф'єв// Слово і час.- 2020.- №2.- С.116.

 

Бернадська Н. Роман Пантелеймона Куліша ,,Чорна Рада": нова сторінка у його дослідженні / Н. Бернадська // Дивослово.- 2020.- №1.- С.62.

 

Василенко В. Поетична топографія Олександра Гордона / В. Василенко// Дивослово.- 2020.- №1.- С.64.

 

Грицик Л. Життя книги триває : розмисли над українською рецепцією ,, Шах-наме" Фірдуосі  [ Абулькасим Фірдуосі . Шах-наме. Розділи із поеми . У 3кн.]/ Л. Грицик // Слово і час.- 2020.- №2.- С.107.

 

Набитович І. Неокласичний дискурс як дзеркало еволюції українського літературознавства [ Демська-Будзяк Л. Українське літературознавство від ідеї до тексту : неокласичний дискурс]/ І. Набитович // Слово і час.- 2020.- №2.- С.113.

 

 

 

                          Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                          Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць