Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2016 рік

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналу „Дивослово” , ,,Слово і час" за другий  квартал 2016 року та газети ,, Українська мова та література  .

 

Методика викладання української мови.

 

Биконь Т. Формування поняття про іменник як частину мови ( Урок у 6 класі ) / Т.Биконь// Дивослово.- 2016.- №5.- С.2.

 

Варзацька Л. Етапи формування морфологічної компетентності учнів 5-7 класів / Л. Варзацька // Дивослово.- 2016.- №5.- С.2.

 

Петреченко С. Фразеологізми та лексичне значення ( Технологічна карта уроку використання   Web 2.0) / С. Петреченко // Дивослово.- 2016.- №5.- С.17.

 

Соловій Я. Головні і другорядні члени речення та потреби людини.8 клас/ Я. Соловій // Укр.мова та література .- 2016.- №11-12.- С.10.

 

Тарасюк Н. Морфологічний вияв головних членів речення/ Н. Тарасюк Єфимець // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.82.

 

Цінько С. Вивчення діалектної лексики засобами ІКГ / С. Цінько ,

 Д.Марєєв // Дивослово.- 2016.- №5.- С.13.

 

Методика викладання української літератури.

 

Бондаренко Ю. Тема уроку української літератури : аспектальний вимір/ Ю. Бондаренко // Дивослово.- 2016.- №6.- С.15.

 

Гречко О. Додержання лексичних та граматичних норм сучасної української літературної мови ( узагальнення теми) / О. Гречко // Дивослово.- 2016.- №6.- С.19.

 

Дмитро Павличко ,, Грім у січні":[ в інституті філології КНУ ім.. Т.Г.Шекченка відбулася презентація книжки  Дмитра Павличка ,, Грім у січні"]  // Укр.мова та література .- 2016.- №11-12.- С.6.

 

Єфимець О. У пошуках цвіту папороті : [ життя і творчість Климентини Попович] / О.Єфимець // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.33.

 

Ківеджій О. Олександр Довженко ,, Зачарована Десна": [ урок літератури .11 клас]/ О. Ківеджій // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.61.

 

Ковтуненко Л. Формування життєвих компетентностей на уроках української літератури / Л. Ковтуненко // Дивослово.- 2016.- №6.- С.2.

 

Кольба Г.Іван Липа ,,У невідому путь": [ притча для тих , хто керує власним життям]/ Г.Кольба // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.23.

 

Кондесюк Т. Панас Мирний : життя і творчість : [ урок літератури.10 клас]/ Т. Кондесюк// Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.76.

 

Корнієнко О.,,Казки , казки …У світі їх багато… : [ уроки позакласного читання у 5 класі]/ О.Корнієнко // Дивослово.- 2016.- №6.- С.10.

 

Корнієнко О.Шукайте відповідності , граючи в літературне лото : [ готуємося до ЗНО]/ О.Корнієнко // Дивослово.- 2016.- №4.- С.12.

 

Лагода І. Од першого кохання до ,,любові всевишнього"(бінарне заняття –дослідження за новелами Григора Тютюнника) / І.Лагода // Дивослово.- 2016.- №4.- С.15.

 

Макута О. Росяні перевесла Івана Війтенка ( урок  зустрічі з поетом) /

 О. Макута .- 2016.- №6.- С.6.- С.23.

 

Новицький Г. Іван Багряний ,,Тигролови": [ урок літератури.11 клас.]/ Г.Новицький // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.70.

 

Романчук О. Поговоримо про сокровенне : урок –диспут за повістю Оксани Забужко ,,Дівчатка"/ О.Романчук// Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.40.

 

Рудницька О. Стосується кожного або Кілька слів на захист ЗНО з української літератури / О.Рудницька // Дивослово.- 2016.- №4.- С.28.

 

Солотницька І.Гортаючи сторінки підручника : підсумковий урок /

 Г. Солотницька // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.18.

 

Таровита І. Галина Пагутяк . З мрією про сад  : [ основні відомості про творчий шлях Галини Пагутяк]/ І. Таровита // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.49.

 

Усатенко Г. ,,Сковороду потрібно вивчати більше"/ Г. Усатенко // Укр.мова та література .- 2016.- №7-8.- С.7.

 

Мовознавство

 

Бацевич Ф.Елементи ,,тваринного наративу"в малій прозі Івана Франка : лінгвориторичні аспекти / Ф. Бацевич Фаріон // Дивослово.- 2016.- №4.- С.38.

 

Котяш О. Функції порівняльного звороту як художнього засобу в романі  Василя Барки / О. Котяш  // Дивослово.- 2016.- №5.- С.34.

 

Кравець Л. ,, Сонце  ясне , ти святе , ти прекрасне"( метафори сонця в мові української поезії XX століття )/ Л. Кравець// Дивослово.- 2016.- №6.- С.35.                                                                                                                       

 

Омельчук С. Функціювання в сучасній українській мові прийменниково-іменникових конструкцій на позначення дефісного написання слів / С. Омельчук // Дивослово.- 2016.- №4.- С.21. 

 

Тищенко О. Лженаука , ватний синдром і викладання мови у ВНЗ / О. Тищенко // Дивослово.- 2016.- №4.- С.27. 

 

Томіленко Л. Нове життя старих слів , або Семантичні   зміни у структурі сучасної української лексики ( на матеріалі Словника української мови у 20-ти томах) / Л.Томіленко  // Дивослово.- 2016.- №6.- С.29.                                                                                                                       

 

Фаріон І. Олександр Потебня у контексті соціолінгвістики /  І.Фаріон // Дивослово.- 2016.- №4.- С.31.                                                                                                      

 

                      Літературознавство.

 

Белімова Т. На балу чудовиськ , або Стрімкий і несподіваний перехід від мелодрами до горору / Т. Белімова // Дивослово.- 2016.- №6.- С.60.

 

Беценко Т. Філологічний аналіз поезії Василя Голобородька ,, З дитинства : дощ"/ Т. Беценко // Дивослово.- 2016.- №6.- С.47.

 

Калинчук А.Василь Білозерський і кирило-мефодіївці( на матеріалах слідчої справи) / А. Калинчук // Дивослово.- 2016.- №5.- С.49.

 

Клочек  Г. Текстова інформативність у Григора Тютюнника  : діамантова щільність ( Аналіз одного речення з оповідання ,, Син приїхав") / Г. Клочек // Дивослово.- 2016.- №5.- С.38.

 

Кононенко Є. Драма усвідомлення тіні у творчості  Лесі Українки / Є. Кононенко// Дивослово.- 2016.- №5.- С.43.

 

Котик І. Право на здобуття , або Письменнику , якого нема / І. Котик // Дивослово.- 2016.- №6.- С.52.

 

Лущій С. Велика проза української еміграції 1950-х років : на перетині традицій і новаторства / С. Лущій // Дивослово.- 2016.- №4.- С.42.

 

Нежива Л. ,,Казки для дорослих": сюреалізм у шкільній літературній освіті / Л. Нежива // Дивослово.- 2016.- №4.- С.50.

 

Царук А. Конфліктні вузли трагічної долі гетьмана Дорошенка( за романом Анатолія Мороза ,,Хоть")/А. Царук// Дивослово.- 2016.- №6.- С.41.                                                                            

 

Черкас О. У світлі українського менталітету : сематика маскулінних образів у поезії Тараса Шевченка / О. Черкас // Дивослово.- 2016.- №5.- С.53.                                                                             

 

 

Рецензії

 

Жигун С. Лабіринти і горизонти українського неореалізму : монографія / С. Жигун .- К.: Бізнесполіграф , 2015.

 

 

 

 

Підготувала:  Ж.І. Грудецька

Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць