Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2016 рік

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  „Дивослово”  та ,,Слово і час" , «Українська мова і література в школі"за четвертий квартал 2016 року та газети

 ,, Українська мова та література .

 

Методика викладання української мови.

 

Дацюк Н.Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури / Н. Дацюк // Українська мова та література .- 2016.- №21-22(лист.).- С.62.

 

Голомб – Масловська  М. Повні й короткі форми прикметників /

 М. Голомб-Масловська // Українська мова та література .- 2016.- №21-22(лист.).- С.8.

 

Голуб Н. Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі : емоційний аспект / Н. Голуб // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.2.

 

Гончаренко Т. Складносурядне речення / Т. Гончаренко // Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.47.

 

Горбачова Ю.Діалог . Розділові знаки при діалозі / Ю. Горбачова // Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.23.

 

Горошкіна О. Сучасний підручник  української мови як освітньо-розвивальне середовище / О. Горошкіна // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.11.

 

Гречко О.Пряма і непряма мова , розділові знаки при прямій мові , діалозі , цитатах / О. Гречко // Дивослово.- 2016.- №11.- С.15.

 

Кібкало Т. Прості односкладні речення / Т. Кібкало // Дивослово.- 2016.- №11.- С.18.

 

Кислухо Т. Морфологія . Орфографія . Загальна характеристика частин мови / Т. Кислухо // Гончаренко // Українська мова та література.- 2016 .- №21-22(лист).- С.26.

 

Котусенко О. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році  з урахуванням змін у навчальних програмах  / О. Котусенко , Н. Бондаренко ,

 Н. Новосьолова // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.42.

 

Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина /  Л. кравець // Дивослово.- 2016.- №10.- С.2.

 

Колеснікова І.Безсполучникове складне речення : [ цикл уроків]/

 І. Колеснікова // Українська мова та література .- 2016.- №21-22.- С.48.

 

Лакуша О. Частини мови .Іменник . Прикметник / О. Лакуша// Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.30.

 

Левченко Т. Вставні слова : [ інтегрований урок]/ Т. Левченко// Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.19.

 

Маркова Н.  Прислівник : загальне значення , морфологічні ознаки , синтаксична роль / Н. Маркова // Дивослово.- 2016.- №12.- С. 13.

 

Мудрицька С. Речення з однорідними членами / С. Мудрицька // Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.16.

 

Осадчук Г. Зразки власних висловлень старшокласників / Г. Осадчук // Дивослово.- 2016.- №10.- С.14.

 

Папушина В. Застосування літературного квест-методу на уроках компаративного  вивчення творів  / В. Папушина // Дивослово.- 2016.- №11.- С.2.

 

Петровчук Л. Розвиток у школярів інтересу до вивчення діалектного матеріалу і фразеологічних засобів мови / Л. Петровчук // Дивослово.- 2016.- №10.- С.7.

 

Попова Л. Уроки розвитку мовлення як ефективна форма  вдосконалення мовленнєвих  умінь і навичок учнів профільної школи / Л. Попова// Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.20.

 

Рибка М. Краса людини – це багатство : [ урок розвитку зв'язного мовлення . Підготовка до твору –опису за картиною]/ М. Рибка // Українська мова та література .- 2016.- №21-22.- С. 32.

 

Розвиток мовлення . Перекази .5-11-ті класи // Українська мова та література.- 2016.- №23-24.- С.26.

 

Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове / А. Розумний // Укр.мова та література.- 2016.- №21-22(лист.).- С.6.

 

Романцова Н. ,, Мовознай": [ інтегрований практикум для учнів 5-10 класів]/ Н. Романцова // Дивослово.- 2016.- №11.- С.27.

 

Склярова Г. ,,Поки жива мова в устах народу , до того часу живий і народ":[ наукова учнівська конференція ]/ Г. Склярова // Українська мова та література.- 2016.- №21-22(лист.).- С.67.

 

Слотницька І. Правила вживання апострофа / І. Слотницька Горбачова // Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.52.

 

Цінько С. Підготовка студентів-філологів до реалізації соціокультурної змістовної лінії з використанням ІКТ / С. Цінько , Жаровська А. // Дивослово.- 2016.- №10.- С.17.

 

Шимків Г. Твір-опис тварини за власним спостереженням/ Г. Шимків // Українська мова та література.- 2016 .- №21-22(лист.).- С.11.

     

Методика викладання української літератури.

 

Бірченко М.Літературне моделювання / Марія Бірченко // Українська мова та література.- 2016.- №21-22(лист.).- С.83.

 

Бондаренко Ю. Мета уроку української літератури : спектральний вимір / Ю. Бондаренко // Дивослово.- 2016.- №11.- С.10.

 

Бондаренко Ю. Тема уроку української літератури : аспектуальний вимір / Ю. Бондаренко // Дивослово.- 2016.- №10.- С.20.

 

Василенко В.Місто , як травма ,або три обличчя Києва : роман ,,Хрещатий яр"Докії Гуменної / Вадим Василенко// Слово і час.- 2016.- №10.- С.31.

 

Губська О. ,, Вірші мої ,  недосяжні для тьми , будуть відлунювать сонце !":[  урок за творчістю Ірини Жиленко]/ О. Губська // Дивослово.- 2016 .- №12.- С.5.

 

Декіна Т. Володимир Винниченко.,,Федько-халамидник"/ Т. Декіна // Українська мова та література.- 2016 .- №19-20(жовт.).- С.27.

 

Жирова Н. Контрольне тестування з української літератури ( 8 клас ,II семестр) / Н. Жирова // Дивослово.- 2016 . №12.- 16.

 

Жулинський М. Бути творцем у культурі ( Іванові Дзюбі -85) / М. Жулинський // Слово і час.- 2016.- №11.- С.46.

 

Касіян М.Михайло Коцюбинський ,,Дорогою ціною":[ бінарний урок]/

 М. Касіян // Українська мова та література .- 2016.- №21-22(лист.).- С.45.

 

Кіраль С. Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка : дискусійний аспект / С. Кіраль// Слово і час.- 2016.- №10.- С.58.

 

Легкий М.,, Ім'я нове написане", або про деякі нерозшифровані наймення у прозі Івана Франка / М. Легкий // Слово і час.- 2016.- №8.- С. 3.

 

Мануйкіна Л. Михайло Коцюбинський ,,INTERMEZZO". Проблема пошуку душевної рівноваги та гармонії в імпресіоністичній новелі / Л. Мануйкіна // Українська мова та література .- 2016.- №23-24.- С.14.

 

Мушинка М.  Круглі ювілеї Івана Франка та Миколи Неврлого/ М. Мушинка // Слово і час.- 2016.- №11.- С.38.

 

Нахлік Є. Іван Франко між Михайлом Драгомановим і Володимиром Барвінським / Є. Нахлік // Слово і час.- 2016.- №8.- С.30.

 

Сіробаба М.Лірика Хвильового : злам автохтонної свідомості / Микола Сіроббаба// Слово і час.- 2016.- №10.- С.44.

 

Тригуб І. Методика контекстного вивчення творчості Генріка Ібсена та Лесі Українки на заняття літературних курсів за вибором / І. Тригуб // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.39.

 

Трохимець Є. ,, Повість минулих літ "- найдавніший літопис нашого народу . Значення літописання для нащадків/ Є. Трохимець // Дивослово.- 2016.- №12.- С.10.

 

Хохрін Л. Ірина Жиленко ,,Жар-птиця", ,,Підкова":[ знайомство учнів із фактами життя письменниці , змістом програмованих поезій]/ Л. Хохрін // Українська мова та література .- 2016.- №21-22 (лист.).- С.15.

 

Цуканова Н. Борис Грінченко ,,Каторжна":[ проблема насильства над дітьми]/ Н.Цуканова // Українська мова та література .- 2016.- №23-24.- С.9.

 

Яценко Т. Специфіка уроку української літератури в умовах інформатизації навчального процесу / Т. Яценко// Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.19.

 

 

 

Мовознавство

 

Богдан С. ,, …Мені треба одежу , варту мого писательського стану"( одяг у контексті епістолярного автопортрета Лесі Українки) / С. Богдан // Дивослово.- 2016.- 310.- С.35.

 

Задорожний В. Майже детективна історія з ділянки українського наголошення  / В. Задорожній // Дивослово.- 2016.- №11.- С.32.

 

Лавренюк В. Точність терміновживання в офіційно-діловому та науковому стилях мовлення / Віолета Лавренюк // Дивослово.- 2016.- №10.- С.10.- С.29.

 

Масенко Л. Слово ,,відщепенець" у лексиконі тоталітаризму / Л. Масенко // Дивослово.- 2016.- №12.- С.28.

 

Мацько Л. Українська мова , культура й освіта в діяльності Михайла Грушевського( на пошану 150-річчя від дня народження Першого Президента України) // Дивослово.- 2016.- №12.- С. 32.

 

Мельничайко В. Поетапне опрацювання морфемної будови слова / В. Мельничайко // Українська мова та література.- 2016.- №23-24.- С.20.

 

Омельчук С. Поняттєво-семантичні зв'язки в категорійному апараті сучасної української лінгводидактики / С. Омельчук // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.8.

 

Тищенко О. Увага у мовному спілкуванні / О. Тищенко // Дивослово.- 2016 .- №12.- С.39.

 

                      Літературознавство.

 

Азьомов В. Духовна архетип на система етнонаціонального у викладанні української літератури в загальноосвітній школі / В. Азьомов// Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.31.

 

Брайко О. Візуальна образність прози Григора Тютюнника в спекті синтезу мистецтв / О. Брайко // Дивослово.- 2016.- №11.- С. 35.

 

Брайко О. Нарис Г. Успенського ,,Випрямила"і новела В. Винниченка ,,Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби/ О. Брайко// Слово і час.- 2016.- №10.- С.16.

 

Вертій О. Іван Франко : діалектика присутності в національній свідомості українців/ О. Вертій // Українська мова і література в школі .- 2016.- №4.- С.24.

 

Дубініна О.Екранне втілення літературного хронотопу : [порівняльне літературознавство/ О. Дубініна // Слово і час.- 2016.- №10.- С.3.

 

Жигун С. Неореалізм у колі прозаїків ,,Ланки" / С. Жигун // Дивослово.- 2016.- №12.- С.50.

 

Ісіченко І. Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури X  -XVIII ст./ І. Ісаченко // Дивослово.- 2016.- №10.- С.10.

 

Карпінчук Г. Шевченкіана Сергія Гальченка // Слово і час.- 2016.- №11.- С. 67.

 

Лущій С. Проза української діаспори другої половини XX століття та романістика Володимира Винниченка : до історії творчих взаємозв'язків / Лущій С. // Дивослово.- 2016.- №11.- С.41.

 

Пелешенко Ю. Південнослов'янські та західні впливи в києворуському  письменстві/ Ю. Пелешко // Слово і час.- 2016.- №8.- С.90.

 

Токмаль Г. Анатолій Градовський -   український філолог , методист , євро інтегратор національної літературної освіти / Г. Токмаль // Дивослово.- 2016 .- №12.- С.60.

 

Токмаль Г. Літературні семінари про сучасну літературу : екзистенціально-діалогічне прочитання новел Василя Портяка і Євгенії Кононенко // Дивослово.- 2016 .- №11.- С.47.

 

Сулима М. Драматична доля академічного літературознавства : [ Інституту літератури ім.. Т.Г. Шевченка НАН України – 90]/ М. Сулима // Слово і час.- 2016 №11.- С.3.

 

Юрчук О. Постколоніальні студії : теоретичні зауваги / О. Юрчук // Дивослово.- 2016.- №12.- С.46.

 

Рецензії .

 

Пелипейченко Л. мова реклами як об'єкт лінгвістичного дослідження / Л. Пелепейченко // Дивослово.- 2016.- №10.- С.63.

 

 

 

                          Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                          Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць