Хотинська центральна районна бібліотека

 

 

Інформаційно-бібліографічний відділ

 

 

 

Нова доба – нового прагне слова

 

 

 

 

(Інформаційний бюлетень)

 

 

 

 

 

 

 

Хотин

2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні вчителі української мови та літератури!

 

Пропонуємо Вашій увазі анотований інформаційний бюлетень „Нова доба – нового прагне слова”. Бюлетень складено за такими розділами:

-                    офіційно;

-                    методика викладання української мови;

-                    методика викладання української літератури;

-                    мовознавство;

-                    літературознавство;

-                    постаті;

-                    рецензії

У бюлетні використано матеріали журналів  Дивослово та ,,Слово і час" , «Українська мова і література в школі" за    четвертий  квартал 2018 року та газети ,, Українська мова та література . Можливе доповнення покажчика матеріалами за минулий квартал , які невчасно надійшли у бібліотеку.

 

Методика викладання української мови.

 

Голуб Н. До проблеми розроблення методики навчання української мови учнів ліцею на засадах компетентнісного підходу ( аналітичні матеріали констатувального етапу експерименту) / Н. Голуб // Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.2.

 

Козюба Н. Дієприкметник / Н. Козюба // Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.12.

 

Кольба Г. Іменник : [ систематизація вивченого матеріалу]/ Г. Кольба// Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.12.

 

Перфілова Н. Реалізація принципу дитино центризму через позакласну роботу з української мови та літератури / Н. Перфілова // Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.72.

 

Печончик М. Контрольні роботи з української мови ( 10 клас , профіль рівень , 1 семестр) /  М.Печоночник  // Дивослово.- 2018.- №10.- С. 22.

 

Ткач Е. Види й засоби між фразового зв'язку / Е. Ткач// Дивослово.- 2018 .- №11.-С.26.

 

Третьяк С.Узагальнення  та систематизація вивченого з теми ,, Однорідні речення . Звертання . Вставні слова , словосполучення , речення"/  С. Третьяк //   Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.34.

 

 

 

Методика викладання української літератури.

 

Баган О. Роздуми над новою програмою з української літератури для 10-11 класів / О. Баган  // Дивослово.- 2018 .- №12.-С.2.       

 

Баган О. Роздуми над новою програмою з української літератури для 10-11 класів / О. Баган // Дивослово.- 2018 .- №11.-С.2.

 

Бондаренко Ю. Узагальнення і систематизація на уроках літератури /

 Ю. Бондаренко// Дивослово.- 2018 .- №12.-С.37.      

 

Бутурлим Т. Системна підготовка учнів до ЗНО з української літератури / Т. Бутурлим // Дивослово.- 2018.- №10.- С.2.

 

Галушка О. Творчість Василя Голобородька : [ поезії ,, Наша мова", ,, Теплі слова", ,, З дитинства - дощ"]/ О. Галушка // Українська мова та література .-

№ 19-20.- ( жовт. ).- С.35.

 

ГошовськаО. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму у повісті Андрія Чайковського ,, За сестрою / О. Гошовська // Дивослово.- 2018.- №10.- С. 16.

 

Картельова І. Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках вивчення творчості Олександра Довженка  / І.  Картельова , О. Шуневич //Дивослово.- 2018 .- №12.-С.16.

 

Кольба Г. Леся Українка ,, Хотіла б я піснею стати…" : [ тема гармонійного єднання людини з природою]/ Г. Кольба// Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.64.

 

Комар Н. Пейзажна лірика Анатолія Мойсієнка : [ ,, Жовтень,  жовті жолуді" як зразок єдності людини з природою ]/ Н. Комар// Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.47.

 

Лебідь-Гребенюк Є. Шевченкознавчий семінар ,, Дискусійні питання біографії поета : перспективи дослідження"/ Є. Лебідь-Гребенюк// Слово і час.- 2018.- №10.- С.124.

 

Мовчан Л. Канон української класики , його функціонування в сучасній школі // Дивослово.- 2018 .- №12.-С.11.      

 

Насмінчук Г. Автобіографічний роман Галини Тарасюк у діалозі з філософією екзистенції / Г. Насмінчук// Слово і час.- 2018.- №10.- С.55.

 

Новела  Михайла Коцюбинського ,, Intermezzo" , іі актуальність ( 10 клас) // Дивослово.- 2018 .- №11.-С.15.

 

Овдійчук Л. Літературний портрет Олеся Гончара : особистість на тлі доби ( до 100-річчя від дня народження письменника) / Л. Овдійчук // Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.11.

 

Печарський А. Художній світ творчості Василя Симоненка / А. Печарський// Слово і час.- 2018.- №10.- С.79,85.

 

Пірнай у книжки . Book Forum – 25 років з рідним читачем // Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.6.

 

Починок Л. Життя і творчість Миколи Вороного / Л. Починок , С. Осяк // Слово і час.- 2018.- №10.- С.48.

 

Рарицький О. Володимир Свідзинський і шістдесятники : контексти осягання проблеми / О. Рарицький // Слово і час.- 2018.- №10.- С.34.

 

Сакара О. Поезія Володимира Підпалого : [ вірші ,,…Бачиш між трав зелених…", ,, Зимовий етюд] / О. Сакара // Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.21.

 

Сидоріна О. Алюзії в романі В. Підмогильного ,, Місто"/ О. Сидоріна // Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.19.

 

Скальська С. Поезія Галини Кирпи : [ поєднання в поезіях глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому]/ С. Скальська// Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.29.

 

Фариба І. Уроки вивчення творчості Панаса Мирного / І. Фариба //   Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.27.

 

Федорук О. Епіграфи в кулішевому романі ,, Чорна рада" / О. Федорук // Слово і час.- 2018.- №10.- С.13.

 

Шваєвська О. Добро і зло , природа і людина в казці Василя Королева-Старого ,, Хуха-моховинка"( 5 клас) / О. Шваєвська // Дивослово.- 2018 .- №11.-С.15.

 

Штогрин Н. Життя і творчість поета Ігоря Павлюка : [ із сучасної української поезії кінця XX- початок  XXI століття]/ Н. Штогрин// Українська мова та література .- № 19-20.- ( жовт. ).- С.59.

 

Юдіна О. ,, Остап Вишня – поет полювання"/ О. Юдіна // Дивослово.- 2018.- №10.- С.19.

 

 

                                             Мовознавство

 

Задорожний В.Цікавий випадок словотвору .Чому кільцевий  найчастіше кінцевий ?/ В. Задорожний // Дивослово.- 2018 .- №12.-С.50.    

 

Життя як самовідданість і успіх : [ перед'ювілейний діалог Катерини Рибалко з Іваном Ющуком]// Дивослово.- 2018.- №10.- С.31.

 

Мацько  О. Мовленнєвий етикет і міжкультурна комунікація / О. Мацько// Дивослово.- 2018 .- №11.-С.34.

 

Матвєєва Н. Двомовність у світі психолінгвістичних досліджень / Н. Матвєєва // Дивослово.- 2018 .- №11.-С.42.

 

Омельчук С. Новаторства Івана Ющука в українській лінгводидактиці кінця XX- початку  XXI сторіччя / С. Омельчук // Дивослово.- 2018.- №10.- С. 36.

 

Тищенко О. Уявлення і уява в мовному спілкуванні / О. Тищенко// Дивослово.- 2018 .- №12.-С.47.  

 

Ющук І. Милозвучність української мови / І. Ющук// Дивослово.- 2018.- №10.- С. 43.

 

                      Літературознавство.

 

Боронь О. Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сошенком :

[ повернення до проблеми] / О. Боронь // Дивослово.- 2018.- №10.- С.47.

 

Блик О. Молоді роки Ізмаїла Срезневського : студіювання фольклору й організація українського руху в Харкові / О. Блик // Дивослово.- 2018.- №10.-

 С. 60.

 

Василенко В. Національна детермінанта Наталки Поклад ( дещо про сучасну поезію для дітей) / В. Василенко // Дивослово.- 2018 .- №11.-С.53.

 

Волковинська Г. Подолання культурної  дистанції через поетичну інтерпретацію форми ( ,, Книга пісень" Г. Гейне в перекладах В. Кобилянського) / Г. Волковинська // Слово і час.- 2018.- №10.- С.66.

 

Жигун С. У вирі ,, Чорного озера" Володимира Гжицького / С. Жигун// Дивослово.- 2018 .- №11.-С.45.

 

Іваненко О. Круглий стіл ,, Лексика і фразеологія ,, Слова о полку Ігоревім"  в етимологічному висвітленні" / О. Іваненко// Слово і час.- 2018.- №10.- С.120.

Скорина Л. Франкове слово  в українському письменстві 1920-років /

Л. Скорина // Дивослово.- 2018 .- №12.-С.53.     

 

Щегельський В. Локалізація часопросторової моделі дитячого життя ( на матеріалі усної ігрової  традиції Поділля) / В. Щегельський // Слово і час.- 2018.- №10.- С.80.

 

     Яценко Т. Шедеври модернізму : вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті . Програма спеціального  курсу / Т. Яценко //   Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.60.

 

Рецензії

 

Левченко Г.Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття

 [ Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному , світоглядному та творчому вимірах]/ Г. Левченко// Слово і час.- 2018.- №10.- С.115.

 

Уліщенко В. Рецензія на навчальну програму спецкурсу ,, Шедеври модернізму : вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті"/ В. Уліщенко//   Українська мова і література в школі .- 2018.- №5.- С.37.

 

 

                          Підготувала:  Ж.І. Грудецька

                          Відповідальна за випуск: Н.Д. Луць